Luke: En allt större mängd jordbruksprodukter och livsmedel exporteras från Finland utomlands

Exportvärdet för jordbruksprodukter och livsmedel uppgick 2020 till sammanlagt över 1,7 miljarder euro. Under perioden 2015–2020 har exportvärdet ökat kraftigt, med nästan en kvarts miljard (+16 %). Importvärdet uppgick däremot till cirka 5,3 miljarder euro. Även importvärdet har ökat med nästan en kvarts miljard jämfört med 2015 (+5 %). Relativt sett har ökningen av exporten varit tydligt kraftigare än ökningen av importen.

– De största produktgrupperna enligt värde var mjölk- och mejeriprodukter, beredda livsmedel samt fisk och fiskprodukter. Importen dominerades av beredda livsmedel, drycker, konfektyr samt frukt och bär. Inom importen av kött har man redan under flera år kunnat iaktta en klar nedåtgående trend, berättar Irene Rosokivi, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Ökningen av alkoholdrycksexporten avtog under coronaåret

I Finland har man under de senaste åren satsat på utveckling, varumärkning och export av alkoholprodukter och det har avspeglats även i exportsiffrorna. Exporten av alkoholdrycker har ökat redan flera år i följd. I fjol minskade dock exportvärdet för alkoholdrycker med en dryg femtedel. Detta har sannolikt huvudsakligen varit en konsekvens av coronapandemin. Under 2020 minskade exporten av alkoholdrycker till i synnerhet Estland och Polen kraftigt, exporten till den viktigaste handelspartnern Sverige var däremot oförändrad.

Robust spannmålsexport

Både exportvärdet och volymen av spannmål har nästan fördubblats jämfört med 2018. Ökningen av export möjliggjordes av att spannmålsskörden återhämtade sig 2019 efter några dåliga skördeår. År 2020 exporterades 0,74 miljarder kilo spannmål med ett värde på 0,14 miljarder euro. Störst var exporten av spannmål till Tyskland, Nederländerna och Marocko.

– Relativt sett ökade exporten av spannmål till Marocko, Spanien och Sydafrika mest. Exporten till dessa länder fördubblades jämfört med året innan. Å andra sidan nästan halverades exporten till Sverige och Storbritannien, fortsätter Rosokivi.

Importvärdet på fisk minskade

Finland importerade 97 miljoner kilo fisk och fiskprodukter 2020.

– Importvärdet minskade med cirka 35 miljoner euro. Mest importerades färsk hel lax, 46 miljoner kilo, varav dock 23 miljoner kilo exporterades vidare som sådan. Från Finland exporterades 26 miljoner kilo fryst hel strömming, berättar Pentti Moilanen, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Exporten till Kina ökade explosionsartat

De främsta exportländerna för jordbruksprodukter och livsmedel var Sverige, Estland och Kina. Störst var exporten enligt värde till Sverige, totalt 0,35 miljarder euro. Estland och Kina delade på andraplats med export på 0,15 miljarder euro. De viktigaste produkterna för exporten till Sverige var konfektyr, choklad, smör och yoghurt. Till Estland exporterades däremot mest fisk, alkoholdrycker och kaffe. Exporten till Kina ökade med över 56 miljoner euro jämfört med året innan. Denna ökning var avsevärt störst bland de främsta exportländerna. Under de senaste fem åren har exporten till Kina nästan fyrdubblats.

Två produkter dominerade exporten till Kina

Exporten till Kina bestod 2020 nästan helt av två produkter, griskött och mjölkpulver. Exporten av griskött som börjat växa redan 2019 fick mer fart 2020 på grund av svinpesten som satt kinesiska svinfarmar på prov. År 2020 exporterades griskött till ett värde på totalt 46 miljoner euro från Finland till Kina, vilket var nästan hälften av den totala exporten av griskött. Mjölkpulver exporterades till Kina för 59 miljoner euro.

Råvaror för biobränslen importerades från Nederländerna

Vad gäller importen var Finlands viktigaste handelspartner 2020 åter Nederländerna, varifrån importen av olika spilloljor och fetter för användning främst inom produktion av biobränslen var störst. Dessutom importerades trädgårdsväxter och förökningsmaterial av trädgårdsväxter med ett värde på över 80 miljoner euro från Nederländerna. I importsiffrorna för Nederländerna statistikförs även en del genomfartsimport från andra länder. Exporten av produkter som ursprungligen är nederländska är alltså i verkligheten mindre än siffrorna i statistiken.

Bageriprodukter från Tyskland och Sverige

Ett annat viktigt importland är Tyskland, varifrån mest bageriprodukter, foder och ost importerades. Från Sverige importerade Finland vid sidan av bageriprodukter däremot bland annat konfektyr, choklad, beredda livsmedel samt fisk och fiskprodukter. Från Spanien importerade Finland stora mängder av bland annat frukt och grönsaker samt alkoholdrycker.

Bakgrund till statistiken

Statistiken Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel bygger på Tullens utrikeshandelsstatistik och KN kapitlen 1–24 i Tullens statistik vilka omfattar statistikföringen av utrikeshandeln med jordbruksprodukter och livsmedel. Utöver KN kapitlen 1–24 omfattar statistikdatabasen vissa stärkelse- och sockerprodukter, men dessa ingår inte i den publicerade statistiken.

En preliminär månatlig och årlig statistik publiceras om utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel. Utöver den preliminära årsstatistiken publiceras på hösten även den slutliga årsstatistiken. Prenumerera på statistiken Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel avgiftsfritt till e-posten på https://stat.luke.fi/sv/bestall-statistik

Mer information:

Irene Rosokivi, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 0295326870, irene.rosokivi@luke.fi

Pentti Moilanen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn . 0295328700, pentti.moilanen@luke.fi

Statistik:

Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel

Utrikeshandeln med fisk

Mer från SLC