Luke: Naturresursinstitutet inväntar ännu svar från tusentals odlare på den lagstadgade statistikundersökningen

Datainsamlingen i den globala statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2020 är nu på slutrakan i Finland. I Naturresursinstitutets statistiska undersökning har det hittills inkommit nästan 40 000 svar, vilket omfattar 87 procent av alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland.

Målet är ställt på nästan hundra procent. Utifrån uppgifter som inhämtas från registerkällor och med en förfrågan sammanställs unikt datamaterial som omfattar alla gårdar i Finland. Uppgifterna som erhålls genom lantbruksräkningen förbättrar också Finlands förhandlingsposition i Europeiska unionen när man söker lösningar för nordiska förhållanden.

Odlarna har förväntats lämna sina svar i första hand via webben. Fram till mitten av mars har alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland även försökt nås via telefon.

– Datainsamlingen har löpt enligt den planerade tidsplanen eftersom en stor del av gårdarna har lämnat uppgifterna via webben. Jag vill tacka alla som redan svarat, säger projektledaren Jaana Kyyrä. Jag hoppas dock ännu på svar från tusentals gårdar, fortsätter hon.

Webbförfrågan pågår under hela datainsamlingsperioden

Svarstiden för enkäten som öppnades i december 2020 pågår ännu till slutet av april 2021. Under mars–april försöker man nå de sista gårdarna som ännu inte svarat.

Webbförfrågan är aktiv för de gårdar som ännu inte svarat även under perioden då telefonintervjuer pågår. Inloggning i enkäten sker med bankkoder och det tar mellan tio minuter och en halvtimme att svara på frågorna.

– Lantbruksräkningen utförs vart tionde år, så man ser med förväntan fram emot resultaten. Vi hoppas att odlarna kan ta ett litet avbrott i sitt arbete för att fundera på svaren och lämna uppgifterna. Så här omfattande förfrågan utförs nästa gång först om tio år, påminner Jaana Kyyrä.

Vadå lantbruksräkning?

Lantbruksräkning är en global statistisk undersökning, som utförs vart tionde år och som utreder strukturen, arbetskraften och företagsverksamheten inom lantbruket i Finland. I Finland utfördes den första lantbruksräkningen 1910. De samordnande organen för lantbruksräkningen inom EU och globalt är unionens statistikmyndighet Eurostat respektive FAO.

Lantbruksräkningen genomförs i Finland av Naturresursinstitutet.

Datainsamlingen för Lantbruksräkningen 2020 genomförs i samarbete med Kantar TNS Oy under perioden 1.12.2020–30.4.2021.

De första resultaten publiceras som preliminära i juni 2021 för energiförbrukningen inom jordbruk och trädgårdsodling. De slutliga resultaten publiceras i början av 2022.

Lantbruksräkningen 2020 har nu nått fram till telefonintervjuerna. De jordbruks- och trädgårdsföretag som ännu inte har lämnat sina svar kan göra det på webben tills telefonintervjuaren ringer. Det går enklast att svara på webben på https://www.lantbruksrakning.fi/

Ytterligare information:

Jaana Kyyrä, projektledare, jaana.kyyra@luke.fi, tfn 029 532 6796

Mer från SLC