Majoriteten av finländarna är villiga att betala mer för inhemsk mat om prisökningen går till jordbrukaren

Enligt en färsk undersökning som gjorts av Kantar TNS Agri på uppdrag av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK vill majoriteten av finländarna att finländska jordbrukare ska få en högre andel av livsmedelspriserna än i dag. De flesta finländare skulle också vara villiga att betala mer för sin mat om prisökningen kanaliserades till jordbrukaren. Finländarna anser dessutom att livsmedel vars produktionsmetoder inte uppfyller kraven i finländsk lagstiftning för vår inhemska produktion inte bör importeras till Finland.
SLC - Kysely Kantar tuottajaosuus ruuan hinnasta
I undersökningen frågades om finländska jordbrukare borde få en högre andel av matens pris.

Av finländarna håller 84 procent helt eller i stort sett med om att jordbrukarna bör få en högre andel av livsmedelspriset. Fyra av fem finländare uppger att de är beredda att betala mer för sin mat om prisökningen helt och hållet kanaliserades till lantbrukaren. Majoriteten av dem som svarade så skulle vara beredda att höja priset på inhemsk mat mellan några procent och en femtedel.

Av de som svarade på undersökningen håller 83 % antingen helt eller i stort sett med om att det måste vara möjligt att snabbt omförhandla prisavtal med livsmedelsbutiker om livsmedelsproducenternas kostnader stiger snabbt.

74 % håller antingen helt eller i stort sett med om att finländska livsmedel produceras mer ansvarsfullt än importerade livsmedel. En lika stor andel skulle vilja se märkningar för ansvarstagande produktion på produktförpackningar för importerade livsmedel.

Enligt 86 procent bör det i Finland produceras livsmedel som minst motsvarar den inhemska konsumtionen. 73 procent anser att Finland bör minska sitt beroende av importerade produktionsvaror i samband med livsmedelsproduktion.

Skillnaderna i svaren mellan finländarna förklarades mest av respondentens ålder och bostadsort.

Länk till undersökningens resultat på mtk.fi (på finska)

Onsdagen den 17 november 2021 ordnar producentförbunden Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC en demonstration på grund av den ekonomiska krisen inom jordbruket. Jordbrukarna protesterade mot sin svaga ställning på livsmedelsmarknaden genom att sälja livsmedel till producentpriser. Mera information på https://slc.fi/rejaltinhemskt och www.mtk.fi/reilustikotimaista

Pressmeddelandet publicerade på finska 14.11.2021 på mtk.fi.

Tilläggsinformation:
Johan Åberg, jordbruksdirektör, MTK, tfn 040 523 3864
Juha Lappalainen, forskningschef, MTK, tfn 040 546 6675 (på finska)

Mer från SLC