MM: Minister Mikkonen träffar jordbrukare i Libelits som drabbats av skador orsakade av vitkindade gäss

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen träffar fredagen den 14 maj i Libelits jordbrukare och den lokala arbetsgruppen för frågor som rör vitkindade gäss. Syftet med besöket är att med jordbrukarna diskutera lösningar för att minska de skador som orsakas av vitkindade gäss.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och miljöministeriet informerar

”Vitkindade gäss har orsakat mycket skada på odlingar i Norra Karelen. Vi har tagit itu med problemet med vitkindade gäss och inlett en mängd mångsidiga åtgärder för att minska de olägenheter som gässen orsakar. I vår får vi värdefull information om hur de metoder som är nya eller som nu används för första gången i större utsträckning fungerar. Det är ytterst viktigt att jordbrukarna kan sköta sitt arbete i fred”, säger minister Mikkonen.

För att minska de skador och olägenheter som vitkindade gäss orsakar krävs mångsidiga lösningar. Denna lösning handlar både om att skrämma bort fåglarna med stöd av dispenser samt om lämpliga matplatser som de bortjagade fåglarna kan förflytta sig till. Om skadorna inte kan förebyggas genom att skrämma bort gässen, ersätts skadorna.

Utöver jordbrukarna träffar ministern medlemmar i fågelarbetsgruppen i Joensuuregionen och bekantar sig med Naturresursinstitutets undersökning om gåsåkrar.

Den här våren har man observerat cirka 30 000 vitkindade gäss på åkrarna i Libelits. På andra ställen i östra och sydöstra Finland har sammanlagt över 100 000 gäss observerats. Gässens huvudflyttning förväntas infalla under veckoslutet eller i början av nästa vecka, och då förväntas antalet gäss öka betydligt.

De vitkindade gässens beteende har förändrats under de senaste åren, och för närvarande stannar de för att vila i stora flockar i synnerhet på åkrarna i Norra och Södra Karelen. Under de senaste åren har vitkindade gäss orsakat betydande skador på odlingsmarker.

Sammankomsten ordnas av landsbygdstjänsterna i Norra Karelen och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen.

Mer information:

Mika Pirinen, koordinator för artskador, NTM-centralen i Norra Karelen, tfn 0295 026 214

Antti Heikkinen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Mer från SLC