MTK Hankinnat ger SLC-medlemmar nya medlemsrabatter

MTK Hankinnat har samlat köpkraften från MTK:s och SLC:s producent- och skogsägarmedlemmar och förhandlat fram förmånliga inköpsavtal som ger konkurrenskraftiga medlemsrabatter på bland annat person- och transportbilar, industrivaror, verktyg, byggnadsmaterial, maskiner, reservdelar, däck och möbler. Nu finns även MTK Hankinnats medlemsförmåner tillgängliga för SLC:s producentförbundsmedlemmar.
SLC - MTK Hankinnat Jesse SLC 1280x800 WEBB

Som medlem i SLC:s producentförbund får du nu svårslagna rabatter hos 28 kända varumärken genom MTK Hankinnats avtal. Avsikten med medlemsrabatterna är att stöda medlemmarnas företagsamhet och företagens lönsamhet. Inom kort kommer MTK Hankinnats förmåner även i bruk för de svenskspråkiga skogsvårdsföreningarnas medlemmar.

Bolaget MTK Hankinnat Oy, som inledde sin verksamhet år 2020, ägs av MTK och LRF Samköp Ab. Bolaget har grundats för att förhandla fram mer konkurrenskraftiga medlemsförmåner och rabatter för medlemmar. Medlemsrabatterna finansieras helt av leverantörerna, inte från medlemsavgiften.

– MTK Hankinnat har grundats för att stärka Finlands landsbygd och företagandet på landsbygden, och för att ge ytterligare mervärde och bättre förmåner till medlemmarna i MTK och SLC, säger Sanna Blomberg, vd för MTK Hankinnat.

Varierande rabatter – öppna konto på mtkhankinnat.fi

Rabatterna varierar för de olika avtalen och på olika produkter och kan nyttjas när medlemsavgiften är betald. För att använda de flesta förmånerna behöver man öppna ett eget konto på mtkhankinnat.fi för att få sitt medlemskap kopplat till de olika rabattavtalen. Verifiera ditt medlemskap på mtkhankinnat.fi genom att fylla ditt medlemsnummer och postnummer.

En del rabatter beviljas genom att uppvisa medlemskort vid köptillfället medan en del tjänsteleverantörer förutsätter FO-nummer eftersom förmånerna har tagits fram för företagare. För att identifiera en MTK- eller SLC-medlem använder MTK Hankinnats databas medlemsnumret och/eller FO-numret i SLC:s medlemsregister. Vill du som medlem utnyttja en rabatt som förutsätter FO-nummer, kontakta då först ditt eget producentförbund för att se till att ditt FO-nummer även finns i SLC:s medlemsregister.

För att handla med MTK Hankinnats avtal hos Onninen krävs FO-nummer och att medlemmen öppnar ett eget företagskonto. Ahlsells förmåner kan utnyttjas av både medlemmar med FO-nummer och personmedlemmar, så att företagare kan öppna konto och personmedlemmar kan utnyttja förmåner genom att visa sitt medlemskort i butiken. Isku ger rabatt genom att medlemmen visar sitt medlemskort i kassan. Även för att utnyttja bilförmåner ska medlemskortet uppvisas. För en del bilmärken ges både rabatt och bonus, eller enbart bonus, beroende på avtalen. Bilbonus ansöker kunden om på mtkhankinnat.fi efter att bilen överlåtits.

Bekanta dig med förmånerna och hur du använder dem på www.mtkhankinnat.fi/sv.

Vid frågor kan du kontakta info@mtkhankinnat.fi eller 040 920 9877 som även betjänar på svenska. SLC:s kontaktperson för MTK Hankinnat-samarbetet är kommunikationschef Mia Wikström (mia.wikstrom@slc.fi, tfn 050 355 3213).

Mer från SLC