Naturresursinstitutet: Lantbruksräkningen är nu halvvägs: Naturresursinstitutet kallar odlarna till uppslutning

Hälften av jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland har svarat på statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020. Genom förfrågan samlas in data om alla gårdar. Odlarnas svarsaktivitet har en direkt inverkan på resultatens tillförlitlighet.

Webbförfrågan Lantbruksräkningen 2020 lanserades för alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland i början av december 2020. Svarstiden på webben pågår till mitten av februari 2021.

Endast odlarna kan ge de uppgifter som efterfrågas

Undersökningen utreder strukturen, arbetskraften och företagsverksamheten samt energiförbrukningen inom lantbruket i Finland. Över hälften av de nödvändiga uppgifterna erhålls från registerkällor och återstoden samlas in genom en statistikförfrågan från alla odlare i Finland. De uppgifter som frågas av odlarna går inte att få någon annanstans ifrån.

Förfrågan ingår i Finlands officiella statistik och skyldigheten att lämna uppgifter är fastställd i lag.

I Lantbruksräkningen 2020 sammanställs data om alla gårdar i Finland utifrån uppgifter som inhämtas från registerkällor och med en förfrågan. Uppgifterna om de gårdar som inte lämnar något svar kalkyleras utifrån svarsmaterialet.

– Givetvis önskar vi att gårdarna lämnar uppgifterna själva. Även bondens uppskattning är bättre än matematiskt beräknade siffror, påpekar projektledaren Jaana Kyyrä.

Naturresursinstitutet ser fram emot en hög svarsprocent på webben

Naturresursinstitutet samlar in odlarnas svar i första hand med en webbförfrågan. Vid behov kompletteras datainsamlingen med telefonintervjuer. En hög svarsprocent på webben bidrar till att minska kostnaderna för lantbruksräkningen.

– Förhoppningsvis kan så många gårdar som möjligt lämna svaren via webben. Med mängder av intervjuer drar datainsamlingen ut på tiden och självfallet ökar också kostnaderna betydligt, säger Jaana Kyyrä.

Två tredjedelar av alla svarspersoner svarar på en kortfattad grundläggande förfrågan och en tredjedel på en mera omfattande förfrågan. Den totala svarsprocenten ligger nu på över 50 procent. Målet är ställt på nästan hundra procent.

Birkaland aktivast med webbsvaren

På lantbruksräkningens webbplats kan man följa med den regionala svarsaktiviteten. Hittills aktivast har varit Birkaland, där ungefär hälften av gårdarna har svarat på webbförfrågan. Några regioner ligger fortfarande på under 40 procent.

– I början av webbförfrågan var det andra regioner som låg i täten. Nu har Birkaland, Mellersta Finland och Satakunta gjort en fin spurt. I dessa regioner har nästan hälften av gårdarna svarat via webben, säger Jaana Kyyrä.

Enklare att svara på webben

Den första svarsfristen för grundförfrågan i Lantbruksräkningen löpte ut i början av januari. Odlarna kan ändå svara på webbförfrågan tills telefonintervjuaren ringer och samlar in uppgifterna. Det är många som ska ringas upp, och därför tar det tid innan alla gårdar har kontaktats. Därför är webbförfrågan fortfarande aktiv också för de gårdar som omfattas av grundförfrågan. Inloggning i förfrågan sker med bankkoder och det tar cirka tio minuter att svara på frågorna.

– Grundförfrågan omfattar bara några frågor och vi önskar att odlarna svarar på dem på en gång när intervjuaren ringer. Den som hellre vill svara på webben bör ändå skynda på sig. Det går bra att svara på grundförfrågan till exempel med en smarttelefon, säger Jaana Kyyrä.

Även i den omfattande förfrågan är det lättare att lämna svaren på webben än per telefon, eftersom en del av frågorna kräver förberedelser. Svarsanvisningarna har skickats med kallelsebrevet. De finns också på Lantbruksrakning.fi.

Resultat av Lantbruksräkningen publiceras senare i år

Preliminära uppgifter om Lantbruksräkningen publiceras under 2021 och de slutliga resultaten i början av 2022. Som första kommer statistiken över energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen, som offentliggörs i juni 2021.

– Vi hoppas att odlarna är aktiva och att datainsamlingen löper som planerat, så att tidsplanen för offentliggörandena håller, säger Jaana Kyyrä.

Tidsplan för Lantbruksräkningen

• Alla odlare kan lämna svar via webbförfrågan på Lantbruksrakning.fi tills telefonintervjuaren ringer

• Telefonintervjuerna för grundförfrågan och för den omfattande förfrågan inleds 18 januari respektive 22 februari 2021

• Det önskas att odlarna lämnar sina svar via webben.


Mer information lämnas av:

Jaana Kyyrä, projektledare, jaana.kyyra@luke.fi, tfn 029 532 6796

Läs mer om lantbruksräkningen och svara på en statistikförfrågan

Gör ett nummer av din gård kampanjvideo

Lantbruksräkning är en global statistisk undersökning som utförs vart tionde år. I Finland utfördes den första lantbruksräkningen 1910. De samordnande organen för lantbruksräkningen inom EU och globalt är unionens statistikmyndighet Eurostat respektive FAO. Lantbruksräkningen genomförs i Finland av Naturresursinstitutet. Lantbruksräkningen 2020 genomförs i samarbete med Kantar TNS Oy.

Mer från SLC