Nordiska kosten beaktar matkultur och lokala förhållanden – kost- och näringsrekommendationerna ska sporra till mångsidig, hälsosam kost

De nordiska ländernas lantbruks- och livsmedelssektorer vill vara en del av lösningen och ta ansvar både vad gäller hälsoaspekter och den gröna omställningen. Därför följer de nordiska producentorganisationerna med intresse det pågående arbetet med revideringen av såväl de nordiska som de nationella kostråden, där klimat- och miljöaspekter kommer att beaktas i högre grad. Enligt Nordens Bondeorganisationers centralråd NBC är det avgörande för den nordiska livsmedelsproduktionen att man kan fortsätta producera hälsosamma, näringsrika, säkra och mättande livsmedel enligt de förutsättningar som finns i de nordiska länderna. Kost- och näringsrekommendationer måste även bygga på fakta och fungerar såsom de är avsedd att fungera – som rekommendationer som motiverar människor att äta hälsosamt och mångsidigt.
SLC - Potatis Webb

I ett ställningstagande till de nordiska ministrarna för jordbruk, livsmedel och fiske betonar de nordiska producentorganisationernas samarbetsorgan Nordens Bondeorganisationers centralråd (NBC) att kost- och näringsrekommendationer först och främst ska ta hänsyn till näring, tillgången till mat, befolkningens preferenser, och att kosten är ekonomiskt och kulturellt acceptabel. Detta är även i enlighet med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s definition av en hållbar kost.

Kost- och näringsrekommendationer måste fokusera på att måltidstallriken är i balans och inte utesluta vissa grupper av livsmedel, exempelvis animaliska livsmedel, från kosten.

– Det är viktigt att nya kost- och näringsrekommendationer både i Norden och nationellt inte drar mattan under vår traditionella matkultur eller användningen av lokala och nationella råvaror. Tvärtom kan vi i Finland via vår inhemska, lokala livsmedelsproduktion ta vara på det kunnande som odlare, rådgivare, livsmedelsförädlare, forskare samt resten av livsmedelsbranschen samlat på sig för att utveckla vår produktion i linje med hållbarhetsmålen och i riktning mot en hälsosammare kost. Detta arbete är redan på gång inom livsmedels- och jordbrukssektorn, påpekar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Nylund deltog tillsammans med SLC:s ungdomsombud Nora Backlund i ett nordiskt dialogwebbinarium om livsmedelssystem ur ett nordiskt perspektiv den 23 juni. Dialogens resultat rapporteras även till de nordiska jordbruksministrarna som håller ministermöte i Finland den 24 juni.

Nora Backlund betonar att den mat som vi äter bygger på våra finländska förhållanden och på de resurser som finns tillgängliga lokalt och nationellt.
– Vår livsmedelsproduktion utgår från våra lokala produktionsförhållanden och från våra nordiska årstider. Produktionen fungerar på de villkor som ett svalt klimat och långa vintrar ställer, konstaterar Backlund.

NBC efterlyser uppföljning av hur olika livsmedels klimatutsläpp utvecklas i takt med ny kunskap. Då produktionsmetoder och utsläppsberäkningar utvecklas kan skillnader mellan olika livsmedelsgruppers växthusgasutsläpp suddas ut, och då måste i sin tur även kost- och näringsrekommendationerna anpassas till ny kunskap.

I strävan att motivera människor att äta mera grönsaker är det viktigt att man inte ensidigt fokuserar på att välja bort näringsrika livsmedel som exempelvis de animaliska, som är viktiga i en varierad och näringsmässigt balanserad kost skriver NBC i sitt ställningstagande. Dessutom måste även en minskning av matsvinn och överkonsumtion i allmänhet spela en roll på vägen mot en mera klimatvänlig diet.

Produktionen och den nordisk maten utvecklas ständigt för att motsvara konsumenternas önskemål och behov. Enligt NBC är det avgörande för den nordiska livsmedelsproduktionen att man kan fortsätta producera hälsosamma, näringsrika, säkra och mättande livsmedel med de förutsättningar som finns i de nordiska länderna. Kostvanorna är redan på väg att förändras mot en mera växtbaserad kost och de animaliska livsmedlen finns med som ett komplement som ger viktiga näringsämnen och god smak i en grönare kost.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Nora Backlund, SLC:s ungdomsombudsman, tfn 044 079 707

NBC:s ställningstagande om de nordiska kost- och näringsrekommendationerna 18.6.2021 (pdf)

Mer från SLC