Pressmeddelande: ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 12.4.2021 delat ut följande stipendier;

Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Erik Strandberg (Nykarleby), Mattis Nysand (Sundom) och Fanny West (Esse), som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

Förutom studiestipendierna gavs också ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

Tilläggsuppgifter:
Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646
Verksamhetsledare, ÖSP, Susanne West, tfn 050 590 1940

Mer från SLC