Projektet VargLIFE: Byggandet av rovdjursstängsel fortsätter

Vid sidan av skrämselanordningar levereras även denna säsong rovdjursstängsel till gårdar. Finlands viltcentral beviljar rovdjursstängsel förutom inom projektet VargLIFE också med hjälp av årliga anslag anvisade för bekämpning av rovdjursskador.

Rovdjursstängsel beviljas huvudsakligen till fårfarmar, och kriteriet är att värdet på de djur som ska skyddas överstiger anskaffningskostnaderna för stängslet. Ett befintligt stängsel kan också ofta byggas om så det blir rovdjurssäkert. Att reparera ett gammalt stängsel sparar både resurser och arbete vid uppförandet av stängsel.

I fjol somras levererade projektet VargLIFE rovdjursstängsel till elva gårdar. Antalet gårdsbesök för kartläggning av behovet av skydd var det dubbla.

"På sju stycken av de djurgårdar, till vilka rovdjursstängsel levererades, hade vargskada inträffat före besöket", konstaterar Alalantela.

Med projektets hjälp har man skyddat över 1 400 djur, av vilka över 1 100 är får.

Från maj till november i fjol söktes ersättning för fårskador orsakade av varg för totalt 320 får. Majoriteten av skadorna inträffade i Västra Finland och Sydvästra Finland. Under samma period registrerades cirka fem nötkreaturskador.

Under den förestående betessäsongen är planerarna i projektet VargLIFE i kontakt med djurgårdar i vargområden, och gör tillsammans med gårdsägarna upp skyddsplaner för gårdarna. Kontakta planerarna om du är intresserad av att förbättra skyddet av dina djur.

Projektet VargLIFE har publicerat en digital arbetsversion av handboken för förebyggande av skador av stora rovdjur (på finska), med information om förebyggande av skador på husdjur. Handboken uppdateras i takt med att projektet framskrider och uppgifter samlas in. Handboken kan läsas på https://susilife.fi/sv/cms/julkaisut.

Mera information om rovdjursstängsel: https://riista.fi/sv/vilthushallning/viltskador-och-konflikter/forebygga-viltskador/

Tilläggsuppgifter

Jaakko Alalantela, Västra Finland
jaakko.alalantela@riista.fi
029 431 2278

Pekka Uuksulainen, Östra Finland
pekka.uuksulainen@riista.fi
029 431 2294

Mari Tikkunen, Kajanaland och Norra Savolax
mari.tikkunen@riista.fi
029 431 2239

VargLIFE (på finska SusiLIFE) är ett sexårigt projekt som Polisinrättningen i Östra Finland, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Nylands distrikt vid Finlands Naturskyddsförbund genomför tillsammans. VargLIFE förebygger skador orsakade av varg, utvecklar DNA-uppföljningen av arten, förbättrar interaktionen på lokal nivå samt tar fram och förmedlar information om vargar.

Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.

www.susilife.fi/sv/

Mer från SLC