Livsmedelsverket: Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av de jordbrukarstöd som söktes år 2020.

Från och med 10.6.2021 betalas EU:s får- och getbidrag, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12, restbeloppet av ersättning för djurens välbefinnande (cirka 50 %) samt restbeloppen av grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %). De slutliga stödnivåerna fastställs vid statsrådets föredragning 3.6.2021.

Restbeloppen av miljöersättning samt av ersättningen för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar betalas från och med 17.6.2021. Restbeloppens andel är cirka 15 procent av den ersättning som betalas ut.

De sammanlagda stödsummorna som betalas i juni 2021


EU-stödavdrag med anledning av finansiell disciplin betalas tillbaka i september

EU-stöd som har minskats på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukare som år 2020 beviljades mer än 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU:s djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor. På grund av ändringar i informationssystemet görs återbetalningarna det här året inte i juli utan först i september.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC