Se webbinariet om den finländska djurhållningens miljöpåverkan

Årets sista webbinarium i serien Miljösnack om den finländska djurhållningens miljöpåverkan hölls den 10 december 2021. Till webbinariet samlade MTK och SLC olika perspektiv på vetenskap och forskning, organisationer, samhälleligt beslutsfattande och praktiska aktörer kring samma bord för att diskutera miljöfrågor. Den finländska djurhållningen har många positiva miljöeffekter. Där djurhållningen globalt kan ha en negativ påverkan på klimat och vatten kan den finländska djurhållningen utgöra ett undantag.
SLC - Djurhallningens miljopaverkan webbinarium 20211210 Banner webb

I producenttalturerna berättade nötköttsproducenterna Susanna Valtonen och Antti Toija om konkreta miljöåtgärder på deras egna dikogårdar. Forskare Janne Heliölä från Syke talade om betesgångens inverkan på den biologiska mångfalden och vilken av fler naturbeten och vårdbiotoper.

Maiju Pesonen, forskardoktor vid LUKE framhöll att miljömässigt hållbar produktion och lönsam produktion stöder starkt varandra. I Finland bildar nöt och vall en oskiljaktig positiv ekvation.

I webbinariets paneldiskussion diskuterade MTK:s miljödirektör Liisa Pietola, WWF:s naturskyddsexpert Eeva-Liisa Korpela och De Grönas partifullmäktigeordförande Silja Keränen.

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback höll webbinariets summerande taltur och påminde att vi ska vara stolta över finländska djurhållningen och vi måste bli av med den anklagande offentliga diskussionen gentemot husdjursproducenter.

Se den svensktextade inspelningen av webbinariet här:


Program 10.12.2021:

9.00 Webbinariets öppning

9.05 Djurhållningens miljöpåverkan / Juha Marttila, ordförande, MTK

9.15 Praktiskt perspektiv / Anförande av jordbrukare Susanna Valtonen och Antti Toija

9.40 Vetenskapligt perspektiv:

- Betesgång upprätthåller mångfald i jordbruksnaturen / Janne Heliölä, forskare, SYKE

- Perspektiv på djurhållningens klimat- och vattenpåverkan / Maiju Pesonen, forskardoktor, LUKE

10.15 Paneldiskussion: Djurhållning, miljö och samhälleligt beslutsfattande

- Liisa Pietola, miljödirektör, MTK
- Eeva-Liisa Korpela, naturskyddsexpert, WWF
- Silja Keränen, partifullmäktiges ordförande, De Gröna

10.45 Hållbar djurhållning - vad härnäst? / Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC

11.00 Evenemanget avslutas

Webbinariet faciliterades av Demos Helsinki.

#isamarbetemednaturen #kumppaninaluonto

Mer från SLC