Se webbinariet Skogarnas mångfald – vad har gjorts, vad härnäst?

MTK:s och SLC:s webbinarieserie Miljösnack fortsatte den 12 november 2021 då skogarnas biodiversitetsfrågor diskuterades. Ett kännetecken för webbinarieserien är att föra samman olika synpunkter från forskningen, olika organisationer och praktiska aktörer – så även denna gång då skogarnas biodiversitetsfrågor stod på agendan.
SLC - Biodiv webbinarium banner 20211112 webb

Webbinariet faciliterades av Demos Helsinki och hölls på finska, men här kan du se webbinariets inspelning textad till svenska. Om textningen inte syns, så aktivera textningen via kugghjulet och funktionen "undertexter" i videons nedre kant.


Program:

9.00 Webbinariets öppning

9.05 Utmaningarna känner vi, nu är det dags att lösa dem / Juha Marttila, ordförande, MTK

09.15 Skogsägandet och betydelsen av skogsnaturens mångfald / skogsägare Katariina Latva

09.25 Utveckling av strukturella egenskaper som är viktiga för skogens biologiska mångfald från 1980-talet till idag / Kari T. Korhonen, ledande forskare, Luke

09.45 Ekonomisk integration av skogsnaturen / Timo Lehesvirta, ledande expert, klimat- och naturlösningar, Sitra.

10.00 Åtgärder som krävs för att stoppa avskogningen / Mai Suominen, ledande skogsexpert, WWF

10.20 Paneldiskussion och publikfrågor: Vad har varit väsentligt under dagens diskussion, är det någon fråga som har fått för lite uppmärksamhet? / Mai Suominen, Timo Lehesvirta och Markus Nissinen, fältchef och miljöexpert, MTK

10.50 Skogarnas mångfald – vad härnäst? / Mats Nylund, ordförande, SLC

11.00 Summering och avslutning

#isamarbetemednaturen #kumppaninaluonto

Mer från SLC