Se webbinariet Tillbaka till rötterna - MTK:s & SLC:s jordmånsprogram

Producentorganisationerna MTK:s och SLC:s gemensamma jordmånsprogram tar sikte på jordmånen, marken och rötterna. Jordmånen bär på många lösningar till försörjningsberedskapen, klimatförändringen och tryggande av miljöns goda tillstånd. Lösningarna tar avstamp från praktiskt jord- och skogsbruk, men det kan endast ske om markens växtskick ges en chans. Dessa frågor diskuterades i samband med webbinariet "Miljösnack. Tillbaka till rötterna", som hölls den 25 maj 2021.
SLC - Jordmansprogram webbinarium 2021 Save the Date SVE

Här kan du se webbinariets inspelning, som även är textad till svenska. Texningen kan aktiveras via funktionen "undertexter" i videons nedre kant.

Bekanta dig med organisationernas jordmånsprogram och övrigt tillhörande material på https://slc.fi/tillbakatillrotterna.

Tilläggsinformation:
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, tfn 040 940 2734
Viktor Harvio, skogsombudsman, 050 356 6616
Mia Wikström, kommunikationschef, tfn 050 355 3213

Mer från SLC