Se webbinariet Tillsammans på väg mot god vattenstatus

Producentorganisationerna MTK:s och SLC:s gemensamma vattenprogram tar sikte på god vattenstatus. Vattenskydd är en oskiljaktig del av ansvarsfullt och hållbart finländskt jord- och skogsbruk. Dessa frågor diskuterades på webbinariet Tillsammans på väg mot god vattenstatus, som hölls onsdagen den 27 januari 2021 kl. 9-11
SLC - Vesiohjelma webinaari SVE

Genom webbinariet vill MTK och SLC öka den ömsesidiga förståelsen för vattendragens status. Webbinariet för samman synvinklar och personer som sällan möts i andra sammanhang.

Här kan du se webbinariets inspelning, som även är textad till svenska. Texningen kan aktiveras via funktionen "undertexter" i videons nedre kant.


Bekanta dig med organisationernas vattenprogram och övrigt tillhörande material på https://slc.fi/vattenprogram.

Tilläggsinformation:
Rikard Korkman, ombudsman, tfn 040 518 9297
Viktor Harvio, skogsombudsman, 050 356 6616
Mia Wikström, kommunikationschef, tfn 050 355 3213

Mer från SLC