SHM: Arbetsgruppen: Avbytarservicen föreslås fortsätta enligt den nuvarande förvaltningsmodellen

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att man fortsätter använda den nuvarande förvaltningsmodellen för avbytarserviceverksamheten. Enligt arbetsgruppen har den nuvarande förvaltningsmodellen flera styrkor jämfört med de alternativa modellerna.

Den nuvarande förvaltningen består av social- och hälsovårdsministeriet, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och kommunernas lokala enheter som verkar enligt uppdragsavtal.

Avbytarserviceverksamheten behöver utvecklas

Arbetsgruppens arbete gick ut på att identifiera utvecklingsbehoven inom avbytarserviceverksamheten och ordna workshoppar för intressegrupperna. Intressegrupperna gav respons om förvaltningsmodellerna och kom med många idéer för hur avbytarservicen kan utvecklas nationellt och lokalt.

Arbetsgruppen anser att det är viktigt att utvecklingsarbetet sträcker sig över flera regeringsperioder.

Inom de närmaste åren kommer kommunernas lokala enheter att sammanslås under LPA:s ledning. Förändringsskedet erbjuder en bra möjlighet att utveckla verksamheten.

Rapport är bara på finska:

Maatalouslomituksen vaihtoehtoisten hallintomallien tarkastelu. Työryhmän muistio (STM:n raportteja ja muistioita)

Mer information:
Mikko Rissanen, tfn 0295 163 287, fornamn.efternamn@stm.fi
Anne Vänskä, tfn 0295 163 507, fornamn.efternamn@stm.fi

Mer från SLC