SLC Nyland: Högre spannmålspriser har minimal inverkan på bröd- och ölpriset

Trots årets svaga skördar och kraftigt stigande produktionskostnader har jordbrukarna kunnat tillgodose industrins behov av inhemsk råvara. Då utbudet har minskat har priset på spannmål och oljeväxter gått upp, med draghjälp från världsmarknaden då skördarna varit sämre än väntat även på andra håll.

- Det visar att marknaden fungerar, framhåller SLC Nylands viceordförande Peter Österman. Han påpekar att inverkan av höga spannmålspriser för t.ex. bröd- och ölpriset är minimal i och med att spannmålens andel av butikspriset är bara några procent.

- Stigande foderkostnader drabbar däremot våra djurproducenter hårt. Mjölk- och köttpriserna har inte höjts trots att produktionskostnaderna har stigit radikalt. Här har industrin och handeln ett stort ansvar, konstaterar Österman.

För möjligheterna att utveckla produktionen och satsa ännu mer på effektiverade miljö- och klimatåtgärder är jordbrukets inkomstbildning och konkurrenskraft helt avgörande. För att kunna fortsätta leverera högklassig råvara behöver producentpriserna över hela linjen stabiliseras på en tillräckligt hög nivå och kostnaderna hållas i styr. Och vill man öka odlingen av till exempel oljeväxter och proteingrödor behövs det klara signaler om detta.

- Mängder som behövs, kvalitetsvillkor och prisnivå måste presenteras i tillräckligt god tid, så att odlarna hinner reagera då man gör upp sina odlingsplaner, poängterar Peter Österman.

Tilläggsuppgifter:
SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)

Peter Österman, viceordförande och sektoransvarig för växtodling, tfn 0400 807370

Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, tfn 040 5037188

Mer från SLC