SLC Nyland: Smidigare tillståndsprocess för skyddsjakt av vitkindade gäss behövs

Vitkindade gäss förorsakar omfattande skördeskador lokalt då de i tusental eller tiotusental landar på åkrar och äter upp all växtlighet.

- De vitkindade gässen förekommer nu i Nyland i stora mängder från Sjundeå österut. Följden för jordbrukaren på vars åkrar gässen landar är att stora arealer höstsäd, främst höstvete, har ätits upp och grödan är förstörd på stora områden, säger Thomas Antas, ordförande för SLC Nyland.

Eftersom den vitkindade gåsen är fridlyst får man varken skrämma eller avliva dem utan tillstånd, ens då de förekommer i stora mängder och orsakar omfattande skador. Miljöministeriet tolkar undantagsbestämmelserna som finns i EU-direktivet betydligt striktare än man gör i andra EU-länder. För att få tillstånd till skyddsjakt måste man först kunna påvisa att gässen orsakar omfattande skada. Erhållandet av tillstånd, som skall sökas från Egentliga Finlands NTM-central, kan dröja flera månader. Då är skadan redan skedd. SLC Nyland framhåller att möjligheten att söka undantagstillstånd måste göras betydligt smidigare. Kommunala tjänstemän borde kunna ha befogenhet att bevilja lov. Olika metoder att försöka hindra att gässen landar i stora skaror behöver också utvecklas. Mer forskning om var och hur de väljer sina landningsplatser behövs.

På längre sikt bör man få lättnader i fredningsstatusen. Idag är det inte tillåtet att ta tillvara de få vitkindade gäss som med undantagslov skjuts. SLC Nyland anser att skyddsjakt på vitkindad gås ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen, något som även riksdagens jord- och skogsbruksutskott förordat. Skyddsjakt bör tillåtas på samma sätt som man gjort i Sverige, Danmark, Estland och Nederländerna.

Tilläggsuppgifter: SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)
Thomas Antas, förbundsordförande, tel. 050 307 9919
Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, tel. 040 5037188

Mer från SLC