SLC: Regeringen visade bondförnuft

Regeringen har lyssnat på lantbrukarna och föreslår inga skattehöjningar för jord- och skogsbruket enligt de överenskommelser som idag gjorts gällande budgeten 2022. SLC och bondekåren har efterlyst sporrande budgetsatsningar för jordbrukets klimatarbete som i praktiken går att genomföra på gårdarna utan att man äventyrar matproduktionen. Flera skrivningar i samband med budgeten tyder på att regeringen visat förståelse för lantbruket.
SLC - Brodd4 MW webb

SLC ställer sig positivt till regeringens beslut i samband med budgeten för 2022 att utöka biogasproduktionen och att genomföra ett biogasprogram. Både miljön och klimatet vinner om gödsel och vall också kan utnyttjas för produktion av biogas.

– Jordbrukarna stöder en övergång till biodrivmedel och regeringens prioritering av både produktionen av biogas och utökade användningsmöjligheter i jordbruksmaskinerna är ett viktigt steg på vägen, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

För att utveckla foder för produktionsdjur och nödvändiga utredningar föreslår regeringen 0,7 miljoner euro i 2022 års budget. Regeringen har även bland annat satt upp mål för att främja våtmarksodling och höja vattennivån för att begränsa utsläpp från torvmarker.

– Regeringen upprepar sin från skrivning från regeringsprogrammet om att åtgärder som ökar kostnaderna för jordbruket ska kompenseras. Den signalen är mycket viktig och ger stöd för fortsatta diskussioner om jordbrukets svaga lönsamhet, framhåller Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Länkar:
9.9.2021: Regeringens budgetproposition skapar förutsättningar för hållbar tillväxt i framtiden

Mer från SLC