SLC:s fullmäktige återvalde Westerholm och Nylund – Hela livsmedelskedjan måste reagera på jordbrukets kostnadskris

När SLC:s fullmäktige på fredagen (3.12) samlades till ordinarie höstmöte i Helsingfors väckte särskilt jordbrukets kostnadskris och jordbrukspolitiken diskussion. Rekordlåga skördar i kombination med höga prisförhöjningar på så gott som alla produktionsinsatser har försatt många gårdar i en svår situation.
SLC - Fullmaktige hostmote 2021 webb

SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm befarar att någon snabb lösning på kostnadskrisen inte finns i sikte. Krisen kommer inte heller att kunna lösas med av staten finansierade stödpaket, utan hela livsmedelskedjan måste nu reagera på jordbrukets kris.

– I avtalen mellan handeln och leverantörer behövs klausuler om att höjda produktionskostnader under avtalsperioden kan påverka priserna till producenterna. Livsmedelsindustrin och handeln ser i första hand på sin egen verksamhet men båda parterna borde inse att de har allt att vinna på en fungerande inhemsk matkedja, sade Westerholm i sitt öppningsanförande på mötet.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har aviserat att om inte annat hjälper så finns det beredskap att via ny lagstiftning påverka avtalsförfarandet i branschen. I alla parters intresse torde dock vara att frivilligt komma överens om bättre spelregler för en rättvisare livsmedelskedja och därmed kunna trygga tillgången på inhemsk mat också i framtiden.

Inom skogsbranschen har höstens heta samtalsämne varit EU:s taxonomiförordning.
– Vi skogsägare och hela branschen har länge jobbat med att utveckla det hållbara skogsbruket, och vi fortsätter givetvis ännu på att bli bättre på kolbindning och på att bevara biodiversiteten i skogarna. Men detta skall hellre ske via frivilliga åtgärder och vår skogscertifiering än via detaljstyrning från EU, sade Westerholm.

Westerholm och Nylund fortsätter i ledningen för SLC 2022

SLC:s förbundsfullmäktige, som är producentorganisationens högsta beslutande organ, genomförde även stadgeenliga personval. Till ordförande för SLC:s fullmäktige 2022 återvaldes Kristian Westerholm från Ingå. Som första vice ordförande för fullmäktige fortsätter Niclas Sjöskog från Pedersöre och som andra vice ordförande Nicklas Mörn från Saltvik, Åland.

Mats Nylund från Pedersöre återvaldes av fullmäktige till centralförbundsordförande för 2022 och fortsätter därmed leda SLC:s centralstyrelse. Till personlig suppleant för Nylund återvaldes Jonny Kronqvist från Nykarleby. Till första vice ordförande för centralstyrelsen återvaldes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Peter Österman från Ingå). Thomas Lindroth från Kimitoön återvaldes till andra vice ordförande för centralstyrelsen (personlig suppleant Andreas Johansson från Pargas).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2022 valdes:
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)
Anders Lillandt, Kristinestad (suppleant Johanna Smith, Närpes)
Ingrid Träskman, Ingå (suppleant Bengt Nyman, Raseborg)
Birgitta Eriksson-Paulson, Lumparland (suppleant Johan Holmqvist, Hammarland).

75 år av intressebevakning för jordbrukarna, växthusodlarna och skogsägarna

I samband med fullmäktiges höstmöte, som genomfördes som ett hybridmöte, uppmärksammas även SLC:s 75-årsjubileum. SLC grundades den 7 december 1945 och verksamheten inleddes 1946.

På programmet under SLC:s digitala jubileumsfest står bl.a. centralförbundets hälsning av Nylund och Westerholm, statsrådets hälsning av Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet och festtal av Petteri Taalas, generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Programmet innehåller även premieringar, en historisk tillbakablick över SLC:s 75-åriga verksamhet för jordbrukarnas, växthusodlarnas och skogsägarnas intressebevakning samt musik och underhållning.


Bilaga: fullmäktigeordförande Kristian Westerholms öppningsanförande vid SLC:s förbundsfullmäktiges höstmöte 3.12.2021 (pdf)

Mera information om SLC:s 75-årsjubileum på slc.fi.

Tilläggsinformation:
Kristian Westerholm, förbundsfullmäktigeordförande, SLC, tfn 041 462 2818
Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734
Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213

Mer från SLC