SLC:s fullmäktige om CAP: Nationell flexibilitet behövs – minskade byråkratin uteblev

SLC:s förbundsfullmäktige ser det som positivt att det finns omnämnanden om nationell flexibilitet i den överenskommelse som nåddes mellan förhandlarna om EU:s nya jordbrukspolitik CAP på fredagen (25.6). SLC riktar däremot kritik till att förenklingen av stödsystemen och en minskning av byråkratin ser ut att utebli.
SLC - IMG 20210628 121600 webb

– Beslutsfattarna i EU har på inget sätt tagit i beaktande behovet av att förenkla stödsystemen. Tvärtom ser EU ut att ha gått längre i motsatt riktning och vi kan räkna med att målet om minskad byråkrati inte kommer att uppfyllas i nya CAP, säger Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige.

SLC:s fullmäktige, som samlades till vårmöte på måndagen (28.6), förde en diskussion om den trepartsöverenskommelse om det avtal som kommer att styra EU:s jordbrukspolitik och fördelningen av jordbruksstöden under 2023–2027. SLC:s fullmäktige anser att EU-överenskommelsens omnämnanden om nationell flexibilitet behövs. Dock måste det enligt SLC utredas vad nationell flexibilitet betyder i praktiken.

Mera fokus på lönsamhet

Enligt SLC måste man i diskussionen sätta mera fokus på jordbrukets lönsamhet.

– Då jordbruket är lönsamt har producenterna bättre förutsättningar att satsa på miljö och klimat. Nu är många jordbrukares fokus ställd på hur gården ska klara sig från ett år till ett annat, påpekar Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande.

Jordbrukets klimatvägkarta, som är näringens egen färdplan mot ett mera klimatneutralt och hållbart jordbruk och som offentliggjordes för ett år sedan, kommer att ha en stor roll i det kommande klimatarbetet via den nationella strategin som styr Finlands tillämpning av CAP-reformen. Nylund nämner viktiga åtgärder så som fånggrödor och förbättrad kolbindning i alla jordar, satsningar på biogas och anpassning av odling på torvmarker.

När det gäller jordbrukets miljö- och klimatarbete, som kräver långsiktighet, hade SLC hellre sett en fortsättning på det nuvarande långsiktiga arbetet med femåriga förbindelser via miljöersättningsprogrammen, än via årliga miljöåtgärder genom EU:s nya ekosystem.

Via den trepartsöverenskommelse som nåddes om CAP-avtalet på midsommarafton mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet klarnade riktlinjerna för reformen. Beredningen av det nationella programmet pågår för den nya politiken som ska träda i kraft från och med 2023. Kommissionen ska innan dess även godkänna Finlands nationella tillämpning av CAP. SLC fortsätter aktivt att bevaka arbetet med det nationella programmet och Finlands tillämpning av reformen.

Tilläggsinformation:
Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tfn 041 462 2818
Mats Nylund, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Mer från SLC