Sök till SLC:s KIILA-rehabiliteringskurs för medlemmar!

SLC ordnar i samarbete med Härmä Rehab en kostnadsfri, svenskspråkig KIILA-rehabiliteringskurs för medlemmar. Kursen har plats för 8 klienter och pågår från augusti 2021 till januari 2023 med individuella kursdelar och grupprehabilitering.
SLC - KIILA for SLC 2021 header ny

Till KIILA-rehabiliteringen väljs personer vars arbetsförmåga försvagas av sjukdom, och sjukdomen under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna. Besvären kan vara såväl psykiska som fysiska. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan.

För vem?

  • du är under 67 år (om du planerar att vara aktiv inom arbetslivet i flera år som t.ex. jordbrukare eller företagare kan du även ansöka om KIILA-rehabilitering trots att du fyllt 67 år)
  • du har fast anställning, du har upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
  • du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

Mål:
Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet.

Längd:
Rehabiliteringskursen innehåller huvudsakligen 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, en individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Tidpunkterna för svenskspråkig KIILA-kurs nummer 81728:
Ett individuellt öppenvårdsdygn 25.10.2021 (1 dygn)
1. Grupperioden 3 dygn (inkvartering vid behov) 26 – 28.10.2021
2. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 21 – 25.2.2022
3. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 7 – 11.11.2022

Ansök till kursen via FPA senast fem veckor före kursstarten. Kursen är helt kostnadsfri och bekostas av FPA. Helpension ingår under vistelsen i Härmä. Kursdeltagare kan även få rehabiliteringspenning och reseersättning, och kursen berättigar även till avbytare.

Mera information om kursen och ansökan finns på https://slc.fi/kiila.


Tilläggsinformation om KIILA-kursen ger:

- Mia Wikström, SLC, tfn 050 355 3213, e-post mia.wikstrom@slc.fi
- Fredrik Grannas, ÖSP, tfn 050 358 0198 , e-post fredrik.grannas@slc.fi
- Jessica Havulehto, Härmä Rehab, tfn 050 516 0360, e-post jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi

Mer från SLC