Spannmålsskörden 2021 är den minsta sedan år 2000

Spannmålsskörden i höst uppgick till 2,6 miljarder kilo, vilket var nästan 30 procent mindre än snittskörden de senaste tio åren. Det var den minsta spannmålsskörden sedan 1992.

– Jordbruken har nu allmänt svårt att få ekonomin att gå ihop. Även 2018 var spannmålsskörden liten, bara cirka 2,7 miljarder kilo. Efter flera dåliga skördar på sistone oroar sig bönderna också över hur det ska gå med sådden nästa sommar, då gödselmedel har blivit rejält dyrare, säger överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet.

Minsta kornskörden på nästan 50 år

Korn är den vanligaste spannmålsgrödan i Finland. I år utgör kornskörden på cirka en miljard kilo 40 procent av hela spannmålsskörden. Kornskörden var lika dålig senast år 1974, då den stannade på under en miljard kilo. Korn används mycket som foder och är en viktig råvara för mältning.

Utöver kornskörden var också skördarna av havre, vete och råg mindre än genomsnittet. I ett tioårsperspektiv var skördarna av havre och råg en fjärdedel mindre och av vete en femtedel mindre.

Den ekologiska skörden var cirka fjärdedel mindre än i fjol

De senaste tio åren har den ekologiska spannmålsproduktionen ökat stadigt. År 2021 var den ekologiska spannmålsskörden 113 miljoner kilo, eller cirka fem procent av den totala spannmålsskörden. Trots att den ekologiska spannmålsarealen var likande år 2020, innebär skördemängden en liten svacka i produktionsökningen. I likhet med den totala spannmålsskörden stannade den ekologiska skörden över 20 procent under skörden 2020.

Skördestatistiken omfattar de viktigaste åkergrödorna i Finland

Den preliminära skördestatistiken 2021 bygger på uppgifter från cirka 4 100 gårdar, inklusive cirka 480 ekologiska gårdar. I höst insamlas skördeuppgifter från cirka 6 100 gårdar. Insamlingen av uppgifterna avslutas i början av december och den slutliga skördestatistiken 2021 är publiceras den 17 februari. Den färdiga statistiken kan beställas direkt till den egna e-postlådan på https://stat.luke.fi/sv/bestall-statistik.

En bonde gav i sitt webbsvar i skördeförfrågan följande omdöme om växtsäsongen och skörden 2021: ’”Den sämsta skörden sedan jag började med jordbruket 1984”.

I Finland har man i över hundra år följt med den inhemska åkerproduktionen genom de viktigaste grödorna. Naturresursinstitutets statistikdatabas innehåller historiska data och mängddata om produktionen av åkergrödor runt om i landet. Skördestatistiken redogör för skördarna från de finländska åkrarna av bland annat råg, vete, korn, havre, rybs, raps, potatis, sockerbeta, hö och ensilage. Uppgifter sträcker sig ända tillbaka till 1920. Uppgifter om ekologisk odling har samlats in sedan 1999.

Mer information lämnas av

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Information om spannmålsskördens kvalitet finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Statistiken finns på

Skörd och ekoskörd 2021 (preliminär)

Skördestatistik

Utnyttjad jordbruksareal

Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag

Spannmålsbalansen

Näringsbalans

Lantbruksprodukternas producentpriser

Mer från SLC