Statsrådet: EU söker specialister på hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling

Är du specialist på hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt, internationellt team? Om ditt svar är ja, har du nu en chans att söka dig till uppgifter som handläggare i EU.

Europeiska kommissionen söker handläggare med yrkeserfarenhet inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling. De handläggare som rekryteras får arbeta på kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri) i Bryssel. Lönegraden är AD 6, vilket innebär en månadslön på cirka 5 500 euro.

Som handläggare får du jobba till exempel med att ta fram nya strategier och ny lagstiftning, genomföra gällande lagstiftning och pågående program, göra ekonomiska analyser och ta fram underlag för politiken. Dessutom får du förhandla fram och/eller övervaka handelsavtal. Du får också delta i utvärderingen av resultaten av de åtgärder som GD Agri ansvarar för och i utvärderingen av det mervärde dessa medför för EU samt företräda GD Agri i arbetsgrupper inom kommissionen och i EU-kommittéer, andra EU-institutioner och internationella organisationer.

Du måste ha en universitets- eller högskoleexamen efter tre års studier till agronom eller inom jordbruksvetenskap, följt av åtminstone tre års yrkeserfarenhet på området (hållbart jordbruk, landsbygdsutveckling, skogsbruk, hållbara naturtillgångar, jordbruksekonomi, jordbruksmarknader eller handel med jordbruksvaror). Du kan också söka om du har en universitets- eller högskoleexamen efter tre års studier i valfritt ämne, följt av åtminstone sex års yrkeserfarenhet på området.

Du måste vara EU-medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk (t.ex. finska eller svenska) och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.

Europeiska kommissionen är ett sakkunnigorgan med många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Vid EU:s institutioner arbetar mångsidiga internationella team med personer med olika kulturell bakgrund, vars arbete gagnar inte bara cirka 450 miljoner unionsmedborgare utan också människor utanför EU. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling.

Ytterligare information: Noora Saarinen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 845, fornamn.efternamn@vnk.fi, statsrådets kansli

Ansökningstiden pågår som bäst och går ut den 9 mars 2021 kl. 12 centraleuropeisk tid
Mer information om Epsos policy för lika möjligheter finns på webbplatsen
Guide för dig som deltar i EU:s uttagningsprov (på finska)
Information om uttagningsprov och förberedelser på statsrådets kanslis webbplats
Varför ett EU-jobb?

Mer från SLC