Video visar SLC:s 75-åriga historia

I den historikvideo som spelats in under hösten bjuder vi på en tillbakablick över SLC:s 75-åriga historia i form av intervjuer, videon, ljudupptagning och fotografier från SLC:s arkiv.
SLC - SLC historikvideo parm final

Videon visades även under SLC:s digitala 75-årsjubileumsfest den 3 december.

I videon medverkar SLC:s ordförande emeritus Holger Falck, som verkade som centralförbundsordförande 2000-2017, Tage Ginström, SLC:s verksamhetsledare 1995-2010 och ombudsman 1971-1995, Henrik Sandberg, kommunalråd samt SLC:s fullmäktigeordförande 1980-1999, Mikael Söderholm som fungerade som SLC:s II vice ordförande 1992-1997, Louise Karlsson, den första kvinnan vid SLC:s styrelsebord under åren 1997-2001 samt Stefan Borgman, SLC:s skogsexpert 2015-2018 och första skogsombudsman 2018.

"Från förhandlare till lobbare"

De intervjuade reflekterar bl.a. över hur landet och lantbruket såg ut då SLC grundades för drygt 75 år sedan, tiden då SLC förde lantbruksinkomstförhandlingar, hur organisationen förändrades i samband med EU-inträdet och arbetet blev mer konsumentinriktat samt hur skogsägarnas intressebevakning tog sig formen då skogsvårdsföreningarna anslöt sig till SLC 2016.

Videon ger samtidigt lite försmak till SLC:s historik som publiceras till sommaren 2022.

Se videon här:

Videon har producerats av AVU Events i samarbete med Clutch Productions och SLC-kansliets jubileumskommitté.

Mer från SLC