Viktigt att regeringen kunde enas – SLC befarar däremot att lantbruket och landsbygden får betala räkningen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC är nöjd över att regeringspartierna i sin halvtidsöversyn kom överens och fortsätter tillsammans. Däremot ser SLC kritiskt på fördelningen av ramrians nedskärningar som drabbar bl.a. jord- och skogsbruks- samt kommunikationsministeriets budget. SLC befarar att bönderna och landsbygden blir regeringskrisens stora betalare.
SLC - Troska vete Sampo AH webb

Coronakrisen är inte över ännu, Finland har ett bra regeringsprogram sett med lantbrukets glasögon och trilogiförhandlingarna om nästa gemensamma europeiska jordbrukspolitik CAP är inne i ett kritiskt skede.

– Ur lantbrukarnas synvinkel hade det varit mycket olyckligt om regeringen hade fallit, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

För jordbrukssektorn, som är beroende av samhällsöverföringar, är det viktigt att landets ekonomi är sund. Därför välkomnar SLC både satsningar på arbetsplatser, forskning och utveckling.

Däremot ser SLC-ledningen mycket kritiskt på hur nedskärningarna i ramrian har fördelats mellan de olika ministerierna.

– Den mycket stora nedskärningen av jord- och skogsbruksministeriets anslag med 35 miljoner euro kommer att gå hårt åt jord- och skogsbrukssektorns ekonomi. Detta samtidigt som till exempel miljöministeriets anslag, som har stigit med till och med femtio procent sedan 2019, får vara så gott som helt i fred. Tyvärr kan vi varken lyfta Finlands ekonomi eller hållbara matproduktion genom att fylla igen diken och köpa in skyddsområden åt staten, kommenterar Nylund.

SLC anser att det är bra att regeringen i sitt linjepapper nämner torvens betydelse som växtunderlag för trädgårdsodling och skogsplantor samt som husdjursströ. Däremot saknas tillsvidare konkreti i hur produktionen av inhemsk växt- och strötorv ska tryggas i praktiken.

SLC befarar även att de oerhört stora nedskärningskraven på 110 miljoner euro i kommunikationsministeriets budget kommer att innebära att nivån på vägunderhållet försämras och att viktiga satsningar i infrastrukturen skjuts fram eller uteblir.

– Det ser ut som om bönderna och landsbygden blir de stora betalarna i denna regeringskris, befarar Nylund.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Mer från SLC