Viljatori.fi-tjänsten upphör

Den digitala webbtjänsten för spannmålshandel Viljatori.fi, som lanserades 2018, läggs ner. Suomen Viljakauppa Oy, som ansvarar för produktionen av tjänsten, har bedömt att tjänsten saknar verksamhetsförutsättningar på den nuvarande spannmålsmarknaden.
SLC - Viljatori Logo

Den främsta orsaken till att tjänsten upphört, som ambitiöst siktade på att förnya spannmålshandeln, är den alltför långsamma utvecklingen av antalet användare och handelsvolym. Både spannmålshandelns säljare eller köpare ansåg att tjänsten inte ännu var tillräckligt nödvändig.

Den digitala handelsplattformen Viljatori.fi skapades för säljare av spannmål, dvs. jordbrukare, och köpare, dvs. industrin och husdjursgårdar. Syftet har varit att effektivisera spannmålshandeln. Den grundades och ägs gemensamt av Finlands största företag inom livsmedelsbranschen och odlarnas intresseorganisationer.

Den ursprungliga idén var att föra samman säljare och köpare på en digital plattform, utan mellanhänder. Handelsplattformen kopplar automatiskt ihop köp- och säljuppdrag med varandra. Tjänsten gjorde det också möjligt att ingå odlingsavtal. Senare lades nya egenskaper innehållande ursprungs- och kvalitetsegenskaper till i tjänsten, t.ex. hänförande till koldioxidavtrycket för spannmålspartiet. Nya produkter, t.ex. ensilagebalar, har också lagts till.

Vid starten av företaget sattes målet på 100 000 ton anbudsförsäljning och 50 000 ton kontraktsförsäljning. Potentialen uppskattades till 500 000 ton. Handelsvolymerna har dock varit betydligt lägre. Hösten 2021 fanns det drygt 3 000 registrerade användare.

Även om det inte längre är möjligt att fortsätta, eller vidareutveckla nuvarande Viljatori-tjänsten, anser företagets styrelse att någon form av digital handel kommer att vara nödvändig i framtiden, även på spannmålsmarknaden.

Tjänsten tas bort från webben den 31 december 2021. De uppdrag som finns i tjänsten vid den tidpunkten kommer automatiskt att raderas, användarna behöver inte vidta några åtgärder.

Styrelsen för Suomen Viljakauppa Oy


Ytterligare information:

Jyrki Wallin, styrelsens ordförande, tfn 050 522 5207


Läs pressmeddelandet på finska på mtk.fi

Mer från SLC