27.8 Naturens dag på ekogårdar - anmäl din gård!

SLC - Banneri2022 15

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar ordnas lördagen den 27 augusti 2022 som en del av den nationella Finska naturens dag.

Finska Naturens dag har firats i många år den sista lördagen i augusti och dagen håller på att etablera sig i kalendrarna som en flaggdag. Finland är det första landet i världen som flaggar för sin natur. Därför är det också naturligt att det är på Finska naturens dag som ekologiska gårdar öppnar sina dörrar för besökare. Syftet med evenemanget är att ge konsumenter och producenter möjlighet att bekanta sig med den ekologiska gårdens verksamhet i en genuin miljö.

Bästa ekoodlare – kom med och öppna gårdens dörrar för besökare!
Anmälan för ekogårdar har nu öppnat. Du kan anmäla din gård på evenemangets webbplats luomu.fi/luonnonpaiva, eller via detta anmälningsformulär. På webbplatsen publiceras kontaktuppgifter till alla deltagande gårdar, en liten bild och en kort introduktion till gården. Nu är det dags att börja planera för öppna dörrar på din ekogård och anmäla dig. De samarbetspartners som koordinerar Naturen dag på ekogårdar lyfter även fram evenemanget och medverkande gårdar i sociala medier.

Här nedan finns några idéer och saker att tänka på när du planerar evenemanget.

Ordna program!
Förhoppningen är att varje gård ska visa upp driften av gården och förklara hur gården bidrar till den biologiska mångfalden. Goda sätt är till exempel en rundtur i gårdens mark, särskilt traditionella biotoper eller en naturstig.

Önskemålet är att gårdar också ska ordnar andra program enligt gårdens egna förutsättningar. Programmet kan till exempel vara att känna igen växter, ridning, selfiemöjlighet med djur eller maskiner, förevisning av gårdens maskiner eller frågesport – sådan som känns naturligt för gården att göra.

Gårdscaféer är mycket populära. Cafét kan gården ordna själv eller tillsammans med en samarbetspartner. Dessutom är evenemanget en bra möjlighet för att marknadsföra och sälja gårdens egna eller andra närproducerade ekologiska produkter från närområdet.

Om andra producenter besöker gården är det möjligt att be Luomuliittos lokala mentor att närvara på gården för att svara på andra producenters frågor. Kontakta Luomuliitto för mera information.

Respektive gård ombesörjer själv att det finns tillräckligt med personal för arrangemangen. Det lönar sig att be om hjälp för arrangemangen av egna samarbetspartners.

Flaggan i topp
Inrikesministeriet rekommenderar sedan 2017 allmän flaggning på Finska naturens dag. Vi uppmanar även alla ekogårdar att hissa flaggan i topp den 27 augusti.

Marknadsför även själv
Det lönar sig för gården att berätta om evenemanget på sociala medier. Använd t.ex. kännetecknen #luomu #eko #suomenluonnonpäivä och #finskanaturensdag eller #liputanluonnolle på sociala medier.

Det lönar sig också att informera om evenemanget på lokala anslagstavlor (butiker, skolor, bibliotek) ungefär ett par veckor före evenemanget. Det är också värt att tipsa om evenemanget för lokala tidningar och lokalradion, REKO-ringar och matkretsar.

Håll kontakt!
Kom med i den slutna Facebook-gruppen Luonnon päivän 2022 luomutilat – tukiryhmä. Via gruppen sköter du smidigt kontakterna till andra medverkande gårdar samt huvudarrangörerna.

Naturens dag på ekogårdar-evenemanget koordineras av jord- och skogsbruksministeriet, Luomuliitto, Pro Luomu, Biodynamiska föreningen, MTK och SLC. Huvudkoordinator för Finska naturens dag är Forststyrelsen.

Mera information ger:
JSM: lantbruksöverinspektör Leena Seppä. tfn 040 740 47 39, leena.seppa@gov.fi
Luomuliitto: sakkunnig Jaana Elo, tfn 040 9641 518, jaana.elo@luomuliitto.fi
MTK: kommunikationsexpert Kaija Stormbom, tfn 040 8489 559, kaija.stormbom@mtk.fi
SLC: kommunikationschef Mia Wikström, tfn 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi
Pro Luomu: informatör Julia Kajas, tfn 0400 926 121, julia.kajas@proluomu.fi

Mer från SLC