31.1 och 1.2 SLC Nylands generationsväxlingsdagar

Välkommen på SLC Nylands generationsväxlingsdagar. Programmet består av föreläsningar om planering av generationsväxling, skattefrågor vid generationsväxling av lantbruksföretag, startstöd samt sociala dimensionerna vid generationsväxling.

SLC - Generationsvaxlingskurs 2023 foto med logon

Tisdagen 31.1.2023 kl. 09-16 i Armi-auditoriet i Pomo-huset på Alexandergatan 20, 06100 Borgå.

Onsdagen 1.2.2023 kl. 09-16 i auditoriet i Lärkkulla på Lärkkullavägen 22, 10300 Karis.


PROGRAM:

9.00 Samling och kaffe

9.20 Välkomstord, Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland

9.30 Planering av generationsväxling, Henrik Lassas, NSL

10.15 Pensionsfrågor, Kerstin Westerholm/Erik Lindroos, LPA

10.45 Beskattningsfrågor vid generationsväxling, Axel Falck, NSL

11.30 Olika juridiska avtal inom jordbruket, Mikaela Strömberg-Schalin, NSL

12.00 Lunch

13.00 Generationsväxlingens finansiering och banktjänster till jordbrukare, Nina Karlsson, OP-Nyland

13.30 Startstöd för unga jordbrukare, Tony Lassas, NTM-centralen

14.00 Principerna angående risker för person- och sakskador på lantbruk, Tomas Grünn, Fennia

14.45 Kaffe

15.15 Egna erfarenheter, Joel Rappe, Tenala

15.45 Ta hand om bonden under generationsväxlingen, Susann Rabb, LPA

16.15 Diskussion och avslutning

Dagen är avgiftsfri och ordnas i samarbete med SLF:s Greppa generationsskiftet projektet, NSL, LPA, NTM-centralen samt OP Nyland och Fennia som även deltar i kostnaderna för lunch och kaffe.

Annons i LF

Anmälan:

Anmäl dig till generationsväxlingsdagen senast 20.1.2023: e-post nsp@slc.fi eller tfn (09) 601 588

Välkommen!

Mer från SLC