9.12 kl. 10.30 SLC:s förbundsfullmäktiges höstmöte

SLC:s förbundsfullmäktige sammanträder till höstmöte fredagen den 9 december kl. 10.30 Sokos Hotel Vantaa, i Dickursby (Hertasvägen 2, 01300 Vanda).

Kallelsen har skickats till fullmäktiges medlemmar. Anmälan till höstmötet görs senast 7 december till SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth tfn 040 940 2619 eller margita.tornroth@slc.fi. Meddela även så fort som möjligt om du är förhindrad att delta i mötet, så att vi kan kalla in suppleanten. För researrangemang, vänligen kontakta ditt förbund.

I samband med höstmötet håller även forskare Jukka Tauriainen från Naturresursinstitutet LUKE ett anförande om ”Jordbrukets och trädgårdsnäringens lönsamhet – var finns elementen till en bättre ekonomi?

Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige för följande kalenderår. Fullmäktigemötet väljer även centralförbundsordförande, en första och en andra vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse jämte personliga suppleanter för följande kalenderår.

På mötet behandlas även övriga stadgeenliga ärenden såsom fastställande av budget samt frågor framförda av centralstyrelsen, bl.a. fastställande av SLC:s strategi 2028, en lantbrukspolitisk översiktoch behandling av det nationella stödpaketet för 2023.

Tilläggsinformation:
Verksamhetsledare Jonas Laxåback, tfn 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi

Mer från SLC