Besvara den andra webbenkäten om odlingssäsongen

Under växtsäsongen 2022 kartlägger MTK och SLC hur odlingssäsongen framskrider i Finland. Den andra webbenkäten skickades ut till SLC-medlemmar per e-post den 12 augusti. Enkäten sprids även via nätverk och samarbetspartners såsom Handelsträdgårdsförbundet och Frukt- och Bärodlarnas förbund.
SLC - IMG 8664

SLC uppmuntrar medlemmar att besvara enkäten för att organisationerna ska kunna skapa sig en täckande lägesbild av odlingssäsongen runt om i landet. Organisationernas experter använder informationen för att sammanställa en helhetsbild av odlingssäsongen och som grund för intressebevakning.

Har du inte fått enkäten till din e-post kan du även besvara den via länken här nedan (logga in med ditt medlemsnummer).

Enkäten besvaras anonymt och enskilda svar kan inte spåras till respondenten. Enkäten kan besvaras fram till den 24 augusti 2022.

Tilläggsinformation om undersökningen ges av:
Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig, SLC (christoffer.ingo@slc.fi)
Johan Åberg, jordbruksdirektör, MTK (johan.aberg@mtk.fi).

Besvara enkät om odlingssäsongen (logga in)

Mer från SLC