Besvara enkät om säsongsarbetskraft!

Behovet av säsongsarbetskraft för den kommande säsongen kartläggs som bäst genom en odlarenkät som är öppen till och med den 27 mars. Organisationerna bakom enkäten vill få kännedom om odlarnas behov av säsongsarbetskraft så att rätt åtgärder kan vidtas för att säkra tillgången till säsongsarbetskraft.
SLC - Dsc 1548

Svaren kommer att ligga till grund för att bedöma vilka åtgärder som behövs och hur läget ser ut med tanke på försörjningsberedskapen. Informationen kommer att hjälpa regeringen att planera åtgärder för att underlätta tillgången till arbetskraft och bedöma situationen med tanke på försörjningstryggheten.

Frågorna gäller hur många arbetstagare det finns just nu, hur många som är på väg, hur många som ytterligare behövs och hur tillgången till säsongsarbetskraft kan säkras. Enkäten kan besvaras av gårdar inom jordbruk, trädgårdsodling, bär- och fruktproduktion. Enkäten kan besvaras anonymt och behovet av arbetskraft kartläggs per landskap och per månad.

Besvara enkäten senast 27 mars på https://link.webropol.com/s/kausi2022 på svenska eller finska.

Enkäten genomförs i samarbete mellan MTK, SLC, Frukt- och Bärodlarnas förbund, Handelsträdgårdsförbundet, Landsbygdens Arbetsgivareförbund och arbets- och näringsförvaltningen.

För mer information, vänligen kontakta: Försörjningstrygghetsperspektivet och försörjningstrygghetsorganisationens primära produktionspool: Markus Lassheikki, MTK utvecklingschef, +358 40 779 9680 och säsongsarbetare i allmänhet: Kati Kuula, MTK, +358 45 112 9173.

Mer från SLC