Besvara enkät om säsongsarbetskraft 2022 och 2023

Varifrån få arbetskraft för nästa säsong? Hur lyckades den här säsongens rekrytering? Vad bör myndigheterna bereda sig på redan nu när det gäller säsongsarbetskraft för nästa säsong? Dessa frågor kartläggs som bäst i en enkät som är öppen till den 30 september.
SLC - tjänstemannadagar-Åland-2014-279-cmyk-liten

MTK, SLC, Frukt- och Bärodlarnas förbund, Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin Yhdistys och Handelsträdgårdsförbundet i samarbete med TE-tjänsterna och Migrationsverket kartlägger hur årets rekrytering av säsongsarbetskraft lyckats. Samtidigt kartläggs det kommande behovet av säsongsarbetskraft.

Organisationerna bakom enkäten hoppas att så många jordbruk, trädgårdsodlingar och bär- och fruktodlingsgårdar som möjligt som sysselsätter säsongsarbetskraft besvarar enkäten. Enkätsvaren ger information om gårdarnas erfarenheter, åsikter och planer, vilket är till hjälp för både myndighetsöverskridande samarbete och branschens arbete.

Förberedelser görs redan för att arbetstagare nu ska kunna röra sig inom Finland och från olika länder för den kommande säsongen. Enkätsvaren styr beredskapen, bland annat de myndighetsresurser som kommer att behövas. Enkäten besvaras anonymt.

Enkäten kan besvaras på svenska eller finska fram till den 30 september på adressen https://link.webropol.com/s/kausityovoima-2022-2023

För mer information om enkäten, vänligen kontakta:
Kati Kuula, MTK/Töitä Suomesta tfn +358 45 112 9173

Mer från SLC