Bönderna välkomnar krispaket till jordbruket

Regeringens krispaket på cirka 300 miljoner euro till det finländska jordbruket välkomnas av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Enligt producentorganisationen är det viktigt att krispaketet kan betalas ut till gårdarna så fort som möjligt och att stödet riktas rätt.
SLC - Vete troskning bonde AH bearbetad webb

– Regeringen visar att den förstår de finländska jordbrukarnas svåra, akuta ekonomiska situation och att statsmakten sätter stor vikt vid att trygga den finländska livsmedelsproduktionen, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Krispaketets belopp på cirka 300 miljoner euro är betydande och det är viktigt att det kan utbetalas så fort som möjligt – redan under våren. SLC framhåller även att det är viktigt att stödpaket riktas rätt – uttryckligen till de gårdar som har kapacitet att producera mat och måste få akut hjälp eftersom kontot är tomt och prisstegringen varit extremt hög.

– SLC ställer givetvis sin sakkunskap till regeringens förfogande i det fortsatta beredningsarbetet, säger Nylund.

SLC betonar att regeringens krispaket nu handlar om akut hjälp och inte på något sätt löser jordbrukets lönsamhetskris. Lönsamhetskrisen måste lösas via marknaden.

– Nu är det hög tid också för de starka aktörerna i livsmedelskedjan att sätta sina egna kortsiktiga vinstmål åt sidan och låta kostnadshöjningar gå igenom hela livsmedelskedjan ända fram till konsumenten. Lönsamhetsläget kräver att vi får ut minst det dubbla beloppet, eller 600 miljoner euro från marknaden, säger Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 273417.3.2022, kl. 17:31: Första meningen i Nylunds tredje citat har korrigerats i pressmeddelandet så att det felaktiga ordet "bonden" ersatts av "konsumenten". Ordet har markerats i texten.

Mer från SLC