Branscharbetsgruppen för trygg rekrytering: Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn har offentliggjorts – ger konkreta redskap för att utrota utnyttjande av arbetstagare

Vad ska arbetsgivare komma ihåg vid rekrytering och inskolning av utländsk arbetskraft? Vilka är kännetecknen för att arbetstagare utnyttjas och vad ska arbetsgivare göra om problem uppkommer? Detta är frågor som arbetsgivare i jordbruks- och trädgårdssektorn får svar på i en ny checklista. Genom checklistans åtgärder kan arbetsgivare förhindra utnyttjande av arbetstagare. Å andra sidan hjälper listan arbetsgivare att identifiera tänkbara varningssignaler och att agera på basis av dem.


Den senaste tidens nyhetsrapportering har visat att arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn måste vara uppmärksamma på att arbetsvillkoren förverkligas när de rekryterar och anställer utländsk arbetskraft.

Checklistan belyser saker som bör beaktas vid rekrytering och inskolning av arbetskraft, hur man identifierar missbruk och vad man ska göra om problem uppstår. Listan uppmuntrar arbetsgivare att föra en aktiv dialog med anställda och att diskutera principerna för ansvarsfull verksamhet med potentiella rekryteringsföretag.

Checklistan har uppgjorts i samarbete med HEUNI, Europeiska institutet för kriminalpolitik, och branscharbetsgruppen för trygg rekrytering som består av företrädare för branschorganisationer inom lantbruks- och trädgårdssektorn. HEUNI har under flera år tagit fram verktyg för företag och offentliga upphandlingsenheter för att förhindra utnyttjande av arbetskraft.

– Under årens lopp har man sett exploatering av arbetstagare med utländsk bakgrund inom olika sektorer, bland annat inom jordbruket. Denna checklista hjälper arbetsgivare att identifiera och förebygga risker samt ingripa vid utnyttjande. Genom checklistans konkreta åtgärder kan jordbruks- och trädgårdsproducenter se till att de agerar ansvarsfullt, säger Saara Haapasaari, hållbarhetsexpert på HEUNI.

– Det är viktigt att alla parter sprider omfattande information i frågan och stärker arbetsgivarnas kunnande inom ansvarsfull rekrytering av utländsk arbetskraft. Genom checklistan vill vi stödja odlarna på ett enkelt och obyråkratiskt sätt för att säkerställa en ansvarsfull rekrytering. Det kan ibland vara avgörande att arbetsgivaren kan ställa rätt frågor till de anställda och kan identifiera varningssignalerna, säger Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF.

Checklistan distribueras till branschens arbetsgivare genom jordbruks- och trädgårdssektorns branschorganisationer och andra aktörer. Checklistan publiceras på både svenska och finska på branschorganisationernas webbplatser, till exempel på Landsbygdens Arbetsgivareförbunds webbplats https://tyonantajat.fi/sw/.

Bilaga:
Checklistan för ansvarsfull rekrytering, på svenska (pdf)

Tilläggsinformation:

Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, tfn 040 142 8558

Saara Haapasaari, hållbarhetsexpert, Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI, tfn 050 476 7855

Lue tiedote suomeksi

Mer från SLC