Christoffer Ingo ny lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har anställt Christoffer Ingo från Korsholm som ny lantbrukspolitisk sakkunnig. Ingo, som inleder arbetet den 2 maj, kommer att bistå SLC i den lantbrukspolitiska intressebevakningen och arbeta med bl.a. ungdoms- och ekofrågor.
SLC - Christoffer Ingo IMG 0197 webb NY
Foto: Christoffer Ingo

Till utbildningen är Ingo, 27 år, tradenom med inriktning i företagsekonomi samt lantbruksföretagare med fårproduktion. Ingo jobbar för närvarande som ekonomirådgivare på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och har tidigare arbetserfarenhet från riksdagen där han arbetade för justitieminister Anna-Maja Henriksson. Ingo har även en gedigen erfarenhet från kommunal- och rikspolitiken och är ordförande för Korsholms kommunfullmäktige.

– Jag ser fram emot att på ett brett plan få serva lantbrukarkåren med modern intressebevakning. Jordbruket globalt och nationellt går för tillfället igenom den största kostnadskrisen någonsin, och den närmaste tiden kommer bli helt och hållet avgörande för Finlands livsmedelssjälvförsörjning. Lönsamhet, tillit och framtidstro för jordbruket behöver prioriteras bland beslutsfattarna och jag ser fram emot att genom SLC få bli en av producenternas budbärare, säger Christoffer Ingo.

Arbetsuppgifterna omfattar en bred jordbrukspolitisk intressebevakning med fokus på att förbättra jordbrukarnas lönsamhet. Frågor som även tangerar den sakkunnigas arbetsuppgifter berör klimat, miljö, biodiversitet och olika hållbarhetsaspekter. Ingo kommer att ingå i SLC:s politikteam och kommer i huvudsak att jobba från Vasa.

– Det breda kontaktnätverk som Ingo besitter och den erfarenhet som nuvarande och tidigare uppdrag inom rikspolitiken och regionalt har gett honom, ger en god grund för det intressepolitiska arbetet för lantbruket och SLC:s medlemmar, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Tilläggsinformation:
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734
Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig, SLC, tfn 040 545 5472

Mer från SLC