Ekologiska gårdar välkomnar besökare igen på finska naturens dag den 27 augusti

Lördagen den 27 augusti firas finska naturens dag. Hissa då flaggan för Finlands natur! Årets teman för finska naturens dag är artmångfald och min favoritart. Båda hittar du säkert på en ekologisk bondgård. Flera ekologiska gårdar öppnar sina dörrar för besökare under naturens dag.
SLC - Banneri2022 15

Finska naturens dag firas på bondgårdar

Många ekologiska gårdar har djur och säljer under dagen ekologiska produkter från både den egna gården och andra gårdar. Kanske kan du ta en selfie med en kalv, se jordbruksmaskiner eller dricka en kopp kaffe. Du kan läsa mer om gårdarna och se deras öppettider på adressen https://luomu.fi/luonnonpaiva/

- På finska naturens dag passar det bra med friluftsliv och att välja en ekologisk bondgård som utflyktsmål. I år är det möjligt att bekanta sig med ekologisk uppfödning av husdjur och odling av trendig bondböna, ekologiskt spannmål och ekologiska grönsaker och bär på de gårdar som deltar i evenemanget, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Vid ekologisk produktion används inga kemiska gödsel- eller bekämpningsmedel. Forskning har visat att det på ekologiskt odlade åkrar finns nästan en tredjedel fler växt- och djurarter än på konventionellt odlade åkrar. Även pollinerare trivs på ekologiska gårdar.

Ekologisk växtproduktion baserar sig på återvinning av näringsämnen, växelbruk, odling av kvävefixerande grödor, användning av stallgödsel och återvunnen gödsel. Det gör att markens struktur hålls god och att mikroorganismerna mår bra. Lucker jord binder näringsämnen, vilket gör att läckaget av näringsämnen till vattendragen minskar. Marken binder också mer kol vid ekologisk odling än vid konventionell odling.

På ekologiska gårdar får alla djur gå på bete. Tack vare den mångsidiga växtligheten och gödseln från de betande djuren trivs många insekter på betesmarker, vilket gör att också fåglar hittar mat där. En finsk undersökning har visat att fåglar som häckar i jordbruksmiljö finns i störst antal i närheten av ekologiska husdjursgårdar.

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar ordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Förbundet för Ekologisk odling, Pro Luomu, Biodynamiska föreningen, MTK och SLC.

Mer information:

Leena Seppä, konsultativ tjänsteman, tfn 040 740 4739

Mer från SLC