Besvara MTK:s och SLC:s webbenkät om odlingssäsongen

Under växtsäsongen kommer MTK och SLC att kartlägga hur odlingssäsongen framskrider i Finland.
SLC - Brodd4 MW webb

Den första webbenkäten skickas ut inom kort till SLC:s och MTK:s medlemmar. Enkäten sprids även genom förtroendevalda och samarbetspartners nätverk såsom Handelsträdgårdsförbundet och Frukt- och Bärodlarnas förbund.

Organisationernas experter använder informationen för att sammanställa en helhetsbild av odlingssäsongen och som grund för intressebevakning. Enkäten besvaras anonymt och enskilda svar kan inte spåras till respondenten.

SLC uppmuntrar medlemmar att besvara enkäten för att organisationerna ska kunna skapa sig en täckande lägesbild av odlingssäsongen runt om i landet.

Enkäten kan besvaras fram till den 26 juni 2022 genom att klicka på nedanstående länk (logga in med ditt medlemsnummer).

Tilläggsinformation om undersökningen ges av:
Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig, SLC (christoffer.ingo@slc.fi)
Johan Åberg, jordbruksdirektör, MTK (johan.aberg@mtk.fi)

Besvara enkäten här!

Mer från SLC