Faktagaffeln 2022 har utkommit

Hur stor var havreskörden 2021? Hur mycket flytande mejeriprodukter konsumerar finländarna? Hur har e-handelns andel av dagligvaruhandeln utvecklats? Hur mycket matsvinn genereras i livsmedelskedjan varje år? Den informationen och mycket mera finns nu samlad i årets Faktagaffel som innehåller färsk, central statistik om Finlands matproduktion och -konsumtion.
SLC - Faktagaffeln somebild2022 1200x628

Faktagaffeln innehåller över 100 statistiska uppgifter som samlats in från olika källor. Den färskaste statistiken i Faktagaffeln härstammar främst från pandemiåret 2021. Tack vare jämförelsetal från tidigare års statistik kan man även jämföra livsmedelskedjans utveckling över tid.

Faktagaffeln, som nu utkommer i tryckt format för 57:e gången, är en etablerad informationskälla för alla som är intresserade av information och statistik om livsmedelskedjan i Finland. Publikationen finns tillgänglig som broschyr i fickformat på tre språk: finska, svenska och engelska. Broschyren finns både som tryckt och digital publikation och kan läsas samt beställas på www.ruokatieto.fi/tietohaarukka. På webbsidan publicerar Föreningen Matinformation även en sammanställning av årets Faktagaffel, där den viktigaste statistiken över livsmedelskedjans verksamhet öppnas upp.

Beställ den tryckta fickbroschyren gratis av Föreningen Matinformation genom att skicka in din beställning per e-post till ruokatieto@ruokatieto.fi. I samband med beställningen, uppge samtidigt ditt namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress samt antal och språkversioner.

Publikationen har tagits fram av Föreningen Matinformation rf i samarbete med Agronomförbundet, Naturresursinstitutet Luke, MTK, SLC och ProAgria Centralernas Förbund.

Mer från SLC