Framtidsodlarna, del 21: Större skördar på samma hektar leder till både ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Erik Perklén brinner för att försöka optimera skörden på de hektar han odlar. Via olika försök, precision i odlingen och ny forskning har han nått framgång på sina marker i västra Sjundeå. I den nya säsongen av podcasten Framtidsodlarna är det fokus på hållbarhet. Hur kan man kombinera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet inom jord- och skogsbruket?

Lyssna nu

SLC - Framtidsodlarna 21 Perklen WEBB logo

Erik Perklén odlar vete, råg, korn och oljeväxter på cirka 200 hektar på Postis gård i Sjundeå. Perklén säger att han på många sätt är tacksam över den diskussion som nu förs om kostnaderna för produktionen av vår mat.

– Det är många som nu har vaknat upp till realiteterna och insett att mat på riktigt kostar. Vi som jobbar i den här näringen har länge sett att vi är på väg in i en återvändsgränd, men det känns som om resten av världen inte har insett den här krisen förrän nu. Sedan leder kriser ofta till att vi hittar nya lösningar och jag är övertygad om att vi hittar de här nya lösningarna och kommer ut ännu starkare efter krisen, säger Erik Perklén.

I odlingskretsar är Perklén känd för att försöka få ut stora skördar på de skiften han odlar. Han kan bland annat titulera sig vetemästare i Sverige efter att hans lag vann en odlingstävling i störst skörd på en hektar. Att kunna producera mera på samma areal är en ledstjärna i hans arbete.

– För att uppnå det måste man röra sig mycket på åkrarna. Vi bönder odlar ju faktiskt grödor och då ska man inte underskatta promenaderna på de odlade markerna. Jag vandrar mycket och kan hitta dåliga fläckar, och då börjar jag genast klura på nya lösningar. Nu i höst testar jag bland annat att så en ny höstvetesort. Jag hörde av en kompis i Sverige att den här sorten har fått fina resultat i Sverige och då beslöt jag att pröva den här också, säger Perklén.

Erik Perklén betonar behovet av forskning och ny kunskap. Hans gård upplåter odlingsyta till den försöksverksamhet som Nylands Svenska Lantbrukssällskap bedriver i södra Finland.

– De gör nu som bäst försök med att så olika sorters höstvete på våra åkrar. De skapar olika mindre rutor på några kvadratmeter och jämför sedan resultaten. Efter en tid presenterar de sina resultat som jag sedan kan sitta och analysera under vintern. Det vi bönder gör ska bygga på forskning och inte på sagor, säger Perklén.

För Perklén betyder större skördar samtidigt hållbarhet. Om han och andra odlare lyckas hitta de optimala sorterna för utsäde så närmar vi oss enligt honom också lösningen på den svåra ekvationen: matproduktion – stigande kostnader – klimatförändringen.

– För mig går ekonomisk och ekologisk hållbarhet hand i hand. Vi måste hela tiden komma ihåg att vårt huvudsakliga uppdrag som lantbrukare är att producera mat. Men det som blir riktigt intressant är när vi lyckas höja skördarna på våra åkrar och samtidigt hålla nere den mängd gödsel och energi som krävs för att förvandla utsäde till färdiga produkter, säger Erik Perklén.


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.

Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC