Framtidsodlarna, del 24: En hög kvalitet på grovfodret lägger grunden för en både ekonomiskt och ekologiskt hållbar produktion

John Häger i Kovjoki har blivit känd för att ha en hög mjölkproduktion per ko. En nyckel till framgången är det mjölkdrivande grovfodret. Den höga produktionen leder i sin tur till att han har fått ner utsläppen per producerad liter. I det här avsnittet av podcasten Framtidsodlarna är det fokus på hållbar mjölkproduktion och på målet att mjölkproduktionen ska vara koldioxidneutral år 2035.

Lyssna nu

SLC - Framtidsodlarna 24 Hager WEBB logo

John Häger är mjölkbonde på Ranckens Ranch i Kovjoki, Nykarleby. Ranckens Ranch har blivit nationellt känt för sin höga mjölkproduktion per ko. Ett vanligt år är produktionen ungefär 20 procent högre än medelproduktionen per ko i Finland. Ranckens Ranch har även lyckats med konststycket att föda upp hela tolv stycken “hundratonnare”, alltså kor som under sin livstid har producerat mer än 100 000 kilo mjölk.

En av hemligheterna bakom framgången på Ranckens Ranch är kvaliteten på grovfodret.

– Fröblandningen ska vara så mjölkdrivande som möjligt. Största delen är timotej och så blandar vi den med olika klöverarter och ängssvingel, men det är kvalitetet på timotejen som är mest avgörande för mjölkningen, säger John Häger.

För Häger är grovfodret en av nycklarna till både en ekonomiskt och ekologiskt hållbar produktion. Genom den höga kvaliteten på grovfodret kan han minska andelen kraftfoder och hålla nere kostnaderna. Den höga mjölkproduktionen gör å sin sida att gårdens koldioxidutsläpp per producerad liter är relativt sett låg, 0,81 kilo koldioxid per producerad liter mjölk.

Valio har som målsättning att den mjölk som produceras i Finland ska vara koldioxidneutral år 2035. John Häger ser flera orsaker till att den här målsättningen kan vara möjlig att uppnå.

– Det görs nu intressanta försök med tillsatsämnen i fodret som minskar metanet vid idisslingen. Det här tillsatsämnet kommer från alger och enligt utvecklarna kan man få ner metanutsläppen från korna med 60 procent tack vare det här. Och när idisslingen utgör cirka hälften av våra utsläpp så handlar det om en ganska stor andel. Och visst sku det också vara drömmen att en dag få köra maskinerna här på gården med egenproducerad biogas, säger John Häger.

Ranckens Ranch har anor sedan 1500-talet. John Häger är den fjortonde husbonden på gården och han vill inte vara den som kör ner verksamheten. Tvärtom vill han utveckla den. I planerna på kort sikt finns att börja producera egen el med solpaneler och förhoppningen på lite längre sikt är att kunna utveckla den cirkulära ekonomin med biogas.

– Hela klimatfrågan och lantbruket kan jämföras med ekonomi. Olja, kol och gas är som ett sorts sparkonto under jorden medan själva lönen för oss är det som växer ovanför markytan. Det bästa för klimatet, liksom i ekonomin, är att inte behöva röra sparkontot, säger John Häger.


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.
Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC