Framtidsodlarna, del 26: Biogasen har en enorm potential inom lantbruket – den största vinningen syns på åkrarna

Det är många som är nyfikna på det som nu sker i Vikby, Korsholm. Tobias och Bjarne Mara har tagit i bruk en biogasanläggning på gården. De ser en enorm potential för biogasen, men ännu finns det en del barnsjukdomar i produktionen. I det nyaste avsnittet i podcasten Framtidsodlarna är frågan: Kan biogasen vara lösningen för att kombinera ett ekologisk och ekonomiskt hållbart lantbruk i framtiden?

Lyssna nu

SLC - Framtidsodlarna 26 Maras WEBB logo

Tobias och Bjarne Mara driver en ekologisk mjölkgård i Vikby, Korsholm. Far och son Mara blev pionjärer inom energiproduktionen när de i somras tog i bruk en egen biogasanläggning på gården.

– I korthet handlar biogas om organisk nedbrytning. Men när man producerar biogas får det, i jämförelse med till exempel en kompost, inte finnas syre. I stället för syret använder man gasproducerande bakterier som bryter ner kogödseln och skapar gas, säger Bjarne Mara.

– Det har tyvärr varit en del barnsjukdomar med anläggningen under de första månaderna. Dels har vi haft en del tekniska problem, till exempel med att pumpa in kogödseln i anläggningen, dels har vi som användare en del att lära oss. Det är lite som att lära sig köra bil, det är mycket att tänka på i början, säger Tobias Mara.

Biogasanläggningen kostade totalt cirka 200 000 €. Den ersätter fliset som tidigare värmde upp fähuset, gården och verkstaden. Ännu är det för tidigt att säga hur snabbt investeringen betalar sig tillbaka.

– Den största ekonomiska vinningen är att vi bättre kan utnyttja näringen för våra åkrar och förhoppningsvis via det få större skördar. Efter nedbrytningsprocessen i biogasreaktorn får vi kväverik gödsel som är direkt användningsbar för våra grödor på åkrarna. En ekologisk bonde tampas ofta med kvävebrist på åkrarna under vårarna. Vi hoppas att det här blir en lösning på det, säger Bjarne Mara.

Både Tobias och Bjarne ser att biogasen har en stor tillväxtpotential på våra gårdar. I takt med att tekniken utvecklas ökar också användningsmöjligheterna. Att köra gårdens samtliga maskiner på biogas är inte längre en utopi.

– Det som krävs är att hela samhället inser potentialen med att utnyttja de råvaror vi redan har. Varje år vi inte använder exempelvis kogödseln är det en stor resurs som går förlorad. Att inte använda de resurser vi redan har känns ju enbart dumt, säger Bjarne Mara.

De har även installerat 84 solpaneler som ger dem en avsevärd andel av den el de förbrukar på gården. Tobias och Bjarne Mara är på god väg att skapa en välfungerande cirkulär ekonomi på gården.

– Drömmen för mig är att vi i framtiden, som ekologisk gård, ska ha en högre produktion än en konventionell gård. Att vi dessutom inte ska behöva köpa in något, utan att allt som behövs för produktionen ska komma från egen gård, säger Tobias Mara.Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område. Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC