Hållbarhetsveckan samlar för första gången aktörer från hela Finland

Hållbarhetsveckan belyser vardagliga handlingar för en hållbar framtid. Syftet med evenemangsveckan är att synliggöra lokalt framtidsarbete, särskilt på landsbygden. Evenemangsveckan startar måndag 26.9 och samlar framtidsskapare från hela Finland.

Evenemangsveckan fortsätter och är en del av den bredare europeiska veckan för hållbar utveckling och tar temat hållbar utveckling till det dagliga arbetet. Under veckan kommer information och erfarenheter att delas och fler aktörer kommer att inspireras till att vara med och skapa en hållbar framtid. Att lyfta fram temat just nu är särskilt viktigt.

– Även om samhälleliga kriser har förblivit en del av vårt dagliga liv och situationen är utmanande, kan vi leva ett bra liv i framtiden om vi arbetar för det nu. Det är därför viktigt att vi har en positiv framtidsvision och en förståelse för hur vi kommer dit, påminner Eeva Furman, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling.

– Finlands strategi för hållbar utveckling hjälper till med detta. Dess sex förändringsområden kommer att föra oss till en framtid som tar hänsyn till ekologiska gränsförhållanden och ökar humankapitalet, tillägger Furman.

Syftet med Hållbarhetsveckan är att lyfta fram landsbygdsområdenas potential, särskilt för en hållbar framtid. Hållbarhetsveckan kan användas för att dela information om bra lösningar och hjälpa aktörer att identifiera sin egen roll i hållbarhetsomställningen.

– Hållbar utveckling är ingen mystisk och hemlig vetenskap, utan traditionell verksamhetskultur i byarna med sunt förnuft som röd tråd: hur göra saker resurssmart och med hänsyn till andra, säger Tauno Linkoranta, från Egentliga Finlands Byar r.f., som är regional samarbetspart för evenemangsveckan.

Lokala förhållanden, behov och möjligheter samt identifieringen och beaktandet av dem i politiken och utvecklingen ligger till grund för den nationella landsbygdspolitiken. Hållbar utveckling genomsyrar det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, inom vilken evenemangsveckan förverkligas.

– Mycket arbete görs för hållbar utveckling på lokalt plan, även om frågan inte tas upp i termer av hållbar utveckling, eller syns direkt i nationella och globala indikatorer. Med evenemangsveckan vill vi bättre synliggöra hållbar utveckling på landsbygden, säger landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Antonia Husberg från jord- och skogsbruksministeriet.

– Hållbarhetsveckan främjar möjligheterna till hållbara lösningar i vardagen för landsbygdens invånare och samhällen. Målet är att Hållbarhetsveckan ska firas nationellt i alla regioner nästa år, säger Nora Backlund, projektledare för Hållbarhetsveckan och landsbygdspolitisk specialsakkunnig för Hållbarhetsveckan- nätverket.

Evenemangsveckan arrangeras i åtta landskap: Österbotten, Satakunta, Egentliga-Finland, Nyland, Kymmenedalen, Birkaland, Norra-Savolax och Kajanaland. De regionala programmen kan ses på webben: hallbarhetsveckan.fi.


Tilläggsuppgifter:

Nora Backlund, Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan, +358 (0) 44 0797079
Tauno Linkoranta, Byaombudsman, Egentliga Finlands Byar, +358 (0) 44 3039990
Eeva Furman, generalsekreterare, Kommissionen för hållbar utveckling, + 358 (0) 50 441 9273
Antonia Husberg, generalsekreterare, landsbygdspolitiska rådet, +358 (0)295 16 2033

Mer från SLC