JSM: Den nationella försörjningsberedskapen stärks genom justering av kompensationsersättningens finansieringsandelar samt tilläggsanslag

En statsrådsförordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning godkändes i dag den 9 juni 2022 vid statsrådets allmänna sammanträde. I förordningen görs en ändring av kompensationsersättningens finansieringsandelar baserat på en ändring i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Ändringen av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland godkändes av programmets övervakningskommitté den 31 maj 2022, och kommissionen väntas godkänna den senast till hösten. De andelar av kompensationsersättningen som delfinansieras av EU respektive finansieras helt med nationella medel ändras så att den av EU delfinansierade andelen höjs och den andel som finansieras helt med nationella medel sänks. Ändringen behövs, eftersom cirka 50 miljoner euro av den planerade EU-finansieringen av kompensationsersättningen annars skulle bli oanvänd.

Den andel av kompensationsersättningen som finansieras helt med nationella medel höjs samtidigt genom ett tilläggsanslag av engångskaraktär för 2022 i syfte att trygga den nationella försörjningsberedskapen med anledning av krisen i Ukraina. Höjningen är sammanlagt 119,0 miljoner euro, och den ingår i försörjningsberedskapspaketet för jordbruket. Höjningen är större för djurproduktionen, där kostnaderna har stigit mer än inom växtproduktionen.

Förordningen avses träda i kraft den 1 juli 2022 eller, om riksdagen godkänner den andra tilläggsbudgeten för 2022 senare än det datumet, vid den tidpunkt då tilläggsbudgeten godkänns. Höjningarna betalas till stödmottagarna i samband med utbetalningen av kompensationsersättningarna för 2022.

Mer information:

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62356, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62248, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Mer från SLC