JSM: Enhetsstödnivåerna för den första betalningsposten av EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur fastställdes

Statsrådet godkände i dag enhetsstödnivåerna för den första betalningsposten av de bidrag för nötkreatur och mjölkkor som finansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 15 december. Den andra stödposten betalas i juni 2023.

Direkta stöd från EU betalas årligen till ett belopp av sammanlagt drygt 500 miljoner euro, varav cirka 81 miljoner euro riktas till produktion av komjölk och nötkött. Av detta belopp betalas nu i den första posten cirka 33 miljoner euro. Betalningen grundar sig på antalet bidragsberättigande nötkreatur och mjölkkor på gården under tiden 1 april–15 september 2022.

Tidigare i år befarades att tidpunkterna för utbetalningarna skulle ändras, eftersom EU krävde betydande ändringar i stödsystemen. På grund av de ändringarna och en kortare beräkningsperiod än tidigare är de djurspecifika enhetsstöden lägre än tidigare år i den första betalningsposten. Tidigare år har cirka 70 procent av stödsumman för hela året betalats ut i december, medan andelen i år är cirka 40 procent. Den resterande delen av stödsumman betalas ut i juni.

”Det besvärliga problemet löstes, så att utbetalningar kan göras redan i år. Den första betalningsposten är mindre än tidigare, men det är viktigt att stödpengar betalas ut redan i december. Jag tror att det här underlättar nötgårdarnas ekonomiska situation”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Följande belopp beviljas i bidrag per djur inom följande stödområden:

Mjölkkor:
Fasta Åland480 euro
stödområde AB, yttre skärgården 635 euro
stödområde AB, övriga områden 414 euro
Dikor och dikokvigor:
stödområde AB, yttre skärgården373 euro
Fasta Åland 219 euro
stödområde AB, övriga områden 219 euro
stödområde C 74 euro
Tjurar och stutar:
stödområde AB, yttre skärgården 1 100 euro
Fasta Åland 348 euro
stödområde AB, övriga områden 325 euro
stödområde C102 euro
Skärgårdskvigor: 370 euro


Alla de preciserade enhetsnivåerna specificeras ytterligare innan den andra posten betalas ut i juni nästa år. Då betalas även bidraget för slaktkvigor och får- och getbidraget ut i en post.

Livsmedelsverkets pressmeddelande

Mer information:

Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 162 322
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356

Mer från SLC