JSM: Förskottet på det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning och stödet för växthusproduktion höjdes

Statsrådet har beslutat att förskotten på de nationella stöden för svin- och fjäderfähushållning och växthusproduktion för 2022 höjs i hela landet. På grund av marknads- och produktionsstörningarna till följd av kriget i Ukraina genomförs utbetalningarna av det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållningen och stödet för växthusproduktionen därmed tidigare än normalt. Produktionsproblemen beror på att kriget har orsakat betydande marknadsstörningar och kraftig stegring av priserna på produktionsinsatser. Den tidigarelagda utbetalningen av stödet minskar risken för att gårdar drabbas av likviditetsproblem och underlättar gårdarnas ekonomiska situation.

Den andel av stödet som betalas i förskott är nu 95 procent i stället för det tidigare föreskrivna 80 procent. Det beslut som fattades i dag har inga direkta konsekvenser för statsfinanserna, eftersom beslut om stödets maximala belopp har fattats redan tidigare i samband med att stödformen godkändes. Det beräknas att från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kommer att betalas till ett belopp av 18,5 miljoner euro och stöd för växthusproduktion till ett belopp av 25,6 miljoner euro i hela landet för 2022.

Mer information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162 289, pekka.pihamaa(at)gov.fi

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 162 193, veli-pekka.reskola(at)gov.fi

Mer från SLC