JSM: Jord- och skogsbruksministeriets anvisning om säsongsarbete upphävs

Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav den 1 mars 2022, behöver inte längre följas. Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om hygien för att förebygga spridning av covid-19 ska däremot följas.

Institutet för hälsa och välfärds nyhet 30.6.2022 (på finska)

I trafiken över Finlands yttre gränser finns det inte heller några begränsningar med anledning av covid-19 från och med den 1 juli 2022 (Gränsbevakningsväsendets pressmeddelande 20.6.2022). Blanketten om att arbetstagarens inresa är nödvändig behöver inte längre fyllas i när säsongsarbetare inom primärproduktionen anländer till landet.

Mer information:

Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 050 539 9588

Mer från SLC