JSM: Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft tisdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur. Utehållningsförbudet tidigarelades redan i fjol från mars till februari på grund av det fortsatt dåliga fågelinfluensaläget i Europa.

Under den tid utehållningsförbudet pågår (8.2–31.5) ska fjäderfä och andra fåglar antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn vara helt och hållet ingärdat och täckt med ett tillräckligt finmaskigt nät eller motsvarande. Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig under vårflyttningen från vilda fåglar till fåglar som hålls som husdjur, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, såsom Newcastlesjuka eller salmonella.

Om fjäderfä eller andra fåglar har tillträde till ett utehägn som skyddats på ovan nämnt sätt, ska en anmälan om saken lämnas i förväg till den lokala kommunveterinären. Skyddsbestämmelserna gäller inte friflygningar från duvslag, ratiter (bl.a. strutsar och emuer) eller djurparker. Utehållningsförbudet gäller husdjursgårdar och andra permanenta djurutställningar.

Om symptom som tyder på fågelinfluensa, onormal dödlighet eller ändringar i produktionen, konstateras hos fjäderfä eller andra fåglar ska en anmälan om saken omedelbart lämnas till kommunveterinären eller länsveterinären. Minskad vatten- och foderförbrukning eller äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensainfektion. Vid behov sänder tjänsteveterinären in prover till Livsmedelsverket för undersökning.

Fågelinfluensa förekommer alltjämt i Europa

Högpatogena influensavirusstammar, dvs. virusstammar som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä, förekommer just nu i stor utsträckning i Europa. Fågelinfluensa förekommer också fortfarande hos vilda fåglar i södra Finland.

Livsmedelsverket uppmanar fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser för fåglar att upprätthålla ett effektiverat sjukdomsskydd, eftersom risken för smitta fortfarande är hög i norra Europa. Efter årsskiftet har det konstaterats smittor på fjäderfägårdar bland annat i Danmark och södra Sverige.

Vilda sjöfåglar önskas till undersökningar för fågelinfluensa

Livsmedelsverket följer upp förekomsten av fågelinfluensa bland vilda fåglar i Finland. Vi önskar att i synnerhet sjö- och rovfåglar som är sjuka eller som nyligen påträffats döda sänds in för undersökning. Fåglarna kan sändas hela till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Insändandet och undersökningen av proverna kostar inget för avsändaren.

Massdöd bland vilda fåglar ska anmälas till kommunveterinären eller länsveterinären. Då fågelinfluensa misstänks skickar tjänsteveterinären fåglarna till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Ytterligare information:

Överinspektör Tiia Tuupanen, Livsmedelsverket, tfn 029 520 5107 (övervakning av djursjukdomar)

Specialforskare Niina Tammiranta, Livsmedelsverket, tfn 029 520 5049 (virussjukdomar hos fåglar och diagnostik)

Specialforskare Marja Isomursu, Livsmedelsverket, tfn 029 520 4314 (insändning av prover)


Läs mera:

Fågelinfluensa

Förbud att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus

Insändning av prover

Mer från SLC