JSM: Statsrådet godkände odling av trädor som hör till areal med ekologiskt fokus

Statsrådet godkände i dag en förordningsändring enligt vilken trädor som hör till areal med ekologiskt fokus i anslutning till förgröningsstödet (EFA-träda) i år får odlas, användas för bete och bärgas.

Denna ändring grundar sig på ett beslut som Europeiska kommissionen har fattat för att ge medlemsstaterna möjlighet att införa detta undantag. Syftet med undantaget är att öka produktionen av mat och foder, eftersom kriget i Ukraina har inverkat på efterfrågan och utbudet av jordbruksprodukter.

På EFA-trädorna får odlas vilken stödberättigande gröda som helst, och det är tillåtet att bärga skörd från dem och att använda arealen som betesmark. På sådana här EFA-trädor som tas i produktion är det tillåtet att använda växtskyddsmedel. Dessutom kan arealerna fortfarande godkännas som träda enligt det krav på diversifiering av grödor som är förenat med förgröningsstödet. Undantaget tillämpas retroaktivt från ingången av detta år.

Livsmedelsverket kommer att meddela separata anvisningar om hur jordbrukarna i stödansökan ska uppge de EFA-trädor som de använder för produktion.

Avsikten är att senare göra ändringar i den statsrådsförordning som gäller tvärvillkoren, så att jordbrukare om de så vill kan gödsla de EFA-trädor som tas i produktion. Remissyttranden om den förordningsändringen kan lämnas fram till den 20 april 2022 (länk till begäran om remissyttranden).

Kravet på ekologisk fokusareal gäller endast gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal. Kravet gäller inte mindre gårdar i de landskapen, gårdar som bedriver ekologisk produktion eller gårdar som har vall, träda eller baljväxter på största delen av sin åkermark. År 2021 var sammanlagt cirka 20 000 hektar EFA-träda.

Mer information:

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248, suvi.ruuska (at) gov.fi

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 207, pia.lehmusvuori (at) gov.fi

Mer från SLC