JSM: Stödnivån för svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland för 2021 fastställdes

Regeringen beslutade i dag om den slutliga stödnivån för det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2021. Stödet kan höjas från den tidigare föreskrivna nivån, eftersom det år 2021 fanns något färre enheter som är berättigade till från produktionen frikopplat stöd än vad som bedömts på förhand.

Det från produktionen frikopplade stödet betalas utifrån de referenskvantiteter för svin- och fjäderfähushållning som fastställts för varje gård i samband med införandet av systemet. Det totala antalet enheter som ingår i referenskvantiteten minskar gradvis allt eftersom gårdarnas strukturer utvecklas och deras produktionsinriktning förändras.

Den nya stödnivån för södra Finland fastställdes till 39 euro per enhet inom referenskvantiteten. Efter de förändringar som nu fastställts uppgår det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland för 2021 till 6,44 miljoner euro. Då används det anslag som reserverats för stödet så fullständigt och balanserat som möjligt.

Mer information:

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162 289, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Mer från SLC