Känner du Årets lokalavdelning?

SLC utser för andra gången Årets lokalavdelning på kongressen den 29–30.6 på Åland. Genom att utse Årets lokalavdelning vill SLC uppmärksamma lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller lokalt för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen.
SLC - IMG 20181127 145710 webb
På kongressen 2018 utsågs både Purmo och Raseborgs lokalavdelning till Årets lokalavdelning.

Eftersom coronapandemin har begränsat möjligheterna till praktisk verksamhet ges priset denna gång i form av en hedersutmärkelse för lokalavdelningsverksamhet under coronatidens verksamhetsår 2021 och 2022. För hedersutmärkelsen beaktas särskilt hur lokalavdelning lyckats anpassa den lokala verksamheten till den förändrade verksamhetsomgivningen där coronapandemin begränsat möjligheterna till traditionell verksamhet. Vinnaren av hedersutmärkelsen utses på kongressen och belönas med diplom samt ett verksamhetsbidrag på 500 euro.

Kriterier för utmärkelsen är att Årets lokalavdelning:

• har gjort satsningar på medlemsvård- eller värvning eller

• har lyft fram jord- och skogsbruket på ett positivt sätt eller

• har stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller

• har främjat hela organisationens syfte eller strategi på lokal nivå eller

• har anpassat den lokala verksamheten till den förändrade verksamhetsomgivningen p.g.a. coronapandemin

Anmälningsformuläret har öppnat på SLC:s webbplats slc.fi/aretslokalavdelning och pågår till 31.5.2022. Bidrag till tävlingen Årets lokalavdelning kan lämnas in av lokalavdelningar, enskilda medlemmar eller förbund genom att skriv en fritt formulerad motivering varför just denna lokalavdelning borde vinna och hur lokalavdelningen uppfyller tävlingskriterierna.

Tilläggsinformation:
Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, mia.wikstrom@slc.fi.

Mer från SLC